Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Woensdag 27 augustus 2025

 

1 Johannes 2:27

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En de zalving, die gijlieden van Hem ontvangen hebt, blijft in u, en gij hebt niet van node, dat iemand u lere; maar gelijk dezelfde zalving u leert van alle dingen, [zo] is zij ook waarachtig, en is geen leugen; en gelijk zij u geleerd heeft, [zo] zult gij in Hem blijven." (1Jo 2:27 STV)

"En u: de Geest waarmee Christus u gezalfd heeft, blijft in u; niemand hoeft u te onderrichten. Want zijn Geest onderricht u op elk gebied. En wat hij zegt is waar en vrij van bedrog. Blijf in hem zoals hij u geleerd heeft."

"En wat u betreft, de zalving, die gij van Hem ontvangen hebt, blijft op u, en gij hebt niet van node, dat iemand u lere; maar, gelijk zijn zalving u leert over alle dingen, en waarachtig is en geen leugen, blijft in Hem, gelijk zij u geleerd heeft."

"Wat uzelf betreft: de zalving die u van hem ontvangen hebt is blijvend, u hebt geen leraar nodig. Zijn zalving leert u alles naar waarheid, zonder bedrog. Blijf daarom in hem, zoals zijn zalving u geleerd heeft."

"Maar u hebt de Heilige Geest ontvangen en Hij woont in u. Daarom hoeft niemand anders u te leren wat God wil, want Hij Zelf is uw Leraar. Wat Hij zegt, is de waarheid en geen leugen. Doe daarom wat de Heilige Geest u geleerd heeft en blijf één met Christus."

 

Overdenking van vandaag:

Toen wij christenen werden, werden wij niet alleen gereinigd door de Heilige Geest, wij werden ook gevuld met de Heilige Geest. Johannes spreekt hiervan als onze zalving. De Geest helpt ons de waarheid over Jezus te horen en het houdt ons weg van het overgeven van deze waarheid aan vals onderricht dat beide zijden van Jezus' identiteit zou afzwakken - Jezus, "God met ons" of "God zoals wij." We leven in Jezus wanneer we vasthouden aan beide ongelooflijke waarheden.

 

Gebed:

Heilige en Rechtvaardige Vader, ik dank u voor het sturen van Jezus om mij te redden. Mag ik nooit mijn gevoel van verwondering of mijn diepe gevoelens van waardering opgeven voor alles dat Jezus was, is en zal zijn. Dank u dat u mij uw Geest gestuurd heeft om me te helpen de waarheid te beschermen over uw Zoon en mijn Heiland, in wiens naam ik bid en u bedank. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

26 augustus 2025 Romeinen 8:26
25 augustus 2025 Spreuken 3:3-4
24 augustus 2025 Johannes 8:31-32
23 augustus 2025 Spreuken 16:19
22 augustus 2025 Efeziërs 6:22
21 augustus 2025 Spreuken 3:21-22
20 augustus 2025 Efeziërs 2:19-20
 

Home