Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Dinsdag 26 augustus 2025

 

Romeinen 8:26

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp; want wij weten niet, wat wij bidden zullen, gelijk het behoort, maar de Geest Zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen." (Ro 8:26 STV)

"En daarbij komt ook de Geest onze zwakheid te hulp. Want wij weten niet wat en hoe we moeten bidden, maar de Geest zelf pleit voor ons bij God met verzuchtingen waarvoor geen woorden te vinden zijn."

"En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen."

"De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten."

"De Heilige Geest helpt ons hierbij, want wij zijn zo zwak. Wij weten niet eens hoe wij moeten bidden. Daarom behartigt de Heilige Geest onze belangen. Zo intens dat daarvoor geen woorden zijn."

 

Overdenking van vandaag:

Is het niet ongelooflijk! Zelfs op die momenten wanneer mijn woorden geblokkeerd zijn en mijn hart zwaar is, hoort God mijn gebeden. Het is niet omdat ik duidelijk, verstandig of trouw genoeg ben om te bidden als ik zou moeten. Nee, het is omdat God genadevol zijn Geest in onze harten geplaatst heeft om bekend te maken wat mijn woorden niet kunnen overbrengen en mijn geest niet kan formuleren. God hoort mijn kreunen, mijn verlangens, mijn hartenleed en het huilen van mijn hart. Hij weet wat ik niet kan denken, maar alleen kan voelen. Door het werk van de Heilige Geest, beantwoordt hij die onuitgesproken gebeden met zijn aanwezigheid, genade en kracht.

 

Gebed:

Vader, ik word gerustgesteld door de zekerheid dat, zelfs als ik niet weet wat ik moet zeggen, u weet wat ik niet kan uitspreken. Ik vertrouw erop dat u mijn verlangens beantwoordt zoals u goeddunkt, want ik weet dat u weet wat ik veel meer nodig heb dan ik weet hoe ik er voor moet vragen. In Jezus' naam, en met het volste vertrouwen in de Heilige Geest, bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

25 augustus 2025 Spreuken 3:3-4
24 augustus 2025 Johannes 8:31-32
23 augustus 2025 Spreuken 16:19
22 augustus 2025 Efeziėrs 6:22
21 augustus 2025 Spreuken 3:21-22
20 augustus 2025 Efeziėrs 2:19-20
19 augustus 2025 1 Johannes 4:19
 

Home