Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Maandag 25 augustus 2025

 

Spreuken 3:3-4

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Dat de goedertierenheid en de trouw u niet verlaten; bind ze aan uw hals, schrijf ze op de tafel uws harten. En vind gunst en goed verstand, in de ogen Gods en der mensen." (Spr 3:3-4 STV)

"Laten liefde en trouw je nooit verlaten, bind ze om je hals, schrijf ze in je hart. Dan zul je genegenheid ondervinden, waardering zul je krijgen, van God en mensen."

"Dat liefde en trouw u niet verlaten! Bind ze om uw hals, schrijf ze op de tafel van uw hart, dan zult gij genegenheid en goedkeuring verwerven in de ogen van God en mensen."

"Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart. God en de mensen zullen je genegen zijn en je zult waardering ondervinden."

"Houd liefde en trouw in ere! Draag Gods geboden als een sieraad en prent ze in je hart en geheugen. Dat levert je genegenheid en instemming van God en de mensen op."

 

Overdenking van vandaag:

Karakter wordt gemeten door de liefde en trouw die we oprecht tonen in ons dagelijks leven. Dit zijn geen eenvoudige deugden die we kunnen nabootsen. Barmhartige liefde wordt getoond wanneer wij macht hebben over een ander, maar ervoor kiezen hen te behandelen met vriendelijkheid en echte zorg. Getrouwheid is een persoon zijn van waarheid - oprecht en betrouwbaar in woord en daad. Deze deugden moeten een deel zijn van ons dagelijks leven en onze identiteit. Wanneer dit het geval is, zullen anderen dit opmerken en God zal blij zijn.

 

Gebed:

Heilige God - trouw en medelevend, vol van genade en standvastige liefde - ik prijs u voor uw voorbeeld van kracht en genade, heiligheid en barmhartigheid, liefde en trouw. Kerf deze karaktereigenschappen in mijn hart als ik mij aan uw wil overgeef en open mijn leven voor de kracht van uw Geest die kan veranderen. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

24 augustus 2025 Johannes 8:31-32
23 augustus 2025 Spreuken 16:19
22 augustus 2025 Efeziėrs 6:22
21 augustus 2025 Spreuken 3:21-22
20 augustus 2025 Efeziėrs 2:19-20
19 augustus 2025 1 Johannes 4:19
18 augustus 2025 Romeinen 8:18
 

Home