Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Zondag 24 augustus 2025

 

Johannes 8:31-32

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Jezus dan zeide tot de Joden, die [in] Hem geloofden: Indien gijlieden in Mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk Mijn discipelen; En zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken." (Joh 8:31-32 STV)

"Tegen de Joden die in hem geloofden, zei Jezus: 'Als u mijn woorden vasthoudt, bent u werkelijk volgelingen van mij; u zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken.'"

"Jezus dan zeide tot de Joden, die in Hem geloofden: Als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van Mij en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken."

"En tegen de Joden die in hem geloofden zei Jezus: 'Wanneer u bij mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn leerlingen. U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden.'"

"Jezus zei tegen de Joden die in Hem geloofden: "Als u zich houdt aan wat Ik zeg, bent u werkelijk mijn discipelen. Dan zult u de waarheid kennen en door de waarheid bevrijd worden."

 

Overdenking van vandaag:

Waarheid is niet iets wat we alleen weten, het is iets wat we naleven. Jezus herinnert ons eraan dat we niet alleen zijn lessen moeten weten, maar we moeten ons er ook aan houden. Echter, gehoorzaamheid is één van de bewijzen van ons discipelschap en een deur naar de vrijheid en de waarheid.

 

Gebed:

Vader, vergeef me dat ik gehoorzaamheid aan uw wil zo lichtvaardig neem. Soms lijkt uw manier beperkend en hard. Maar, Vader, diep in mijn hart geloof ik echt dat uw wil een zegen is en niet een belemmering. Gebruik mij om anderen te helpen ook vreugde te vinden in het gehoorzaam zijn aan u. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

23 augustus 2025 Spreuken 16:19
22 augustus 2025 Efeziërs 6:22
21 augustus 2025 Spreuken 3:21-22
20 augustus 2025 Efeziërs 2:19-20
19 augustus 2025 1 Johannes 4:19
18 augustus 2025 Romeinen 8:18
17 augustus 2025 Johannes 15:16
 

Home