Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Woensdag 20 augustus 2025

 

Efeziėrs 2:19-20

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen, en huisgenoten Gods; Gebouwd op het fondament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste Hoeksteen;" (Efe 2:19-20 STV)

"U bent dus niet langer vreemdelingen die geen rechten hebben, maar medeburgers van het volk van God, leden van zijn familie. U staat gebouwd op de fundering die gelegd is door de apostelen en de profeten; de hoeksteen is Christus Jezus zelf."

"Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is."

"Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen, en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen."

"Voor God bent u nu geen vreemdelingen of buitenlanders meer; nee, u hebt dezelfde rechten als de Joodse christenen. U hoort nu ook bij het volk van God, bij Zijn gezin. U staat zo vast als een huis op de fundering van de apostelen en profeten. Maar de belangrijkste steen, de hoeksteen, is Jezus Christus Zelf."

 

Overdenking van vandaag:

"We horen erbij!" Dat is wat de apostel Paulus ons zegt. We zijn geen buitenstaanders of tweederangs burgers of kinderen van God van kortgeleden. Dankzij genade horen we erbij! Wij zijn deel van het huis van God! Het fundament van dat huis is gemaakt van de apostelen en profeten. De hoeksteen van dat huis is Jezus zelf. Ongelooflijk, we zijn ook een deel van dit heilige huis van God. We horen erbij!

 

Gebed:

El Shaddai, God van de bergen en Here God Almachtig, God van het verbond van Israėl, van tijd tot tijd heeft uw standvastige liefde uw mensen gezegend met uw beloften, uw genade en uw toekomst. Dank u dat u mij bij uw mensen brengt ten gevolge van genade door geloof in Jezus. Dank u dat u mij een essentieel onderdeel maakt van uw huis. Vergeef me voor de tijden dat ik twijfelde aan mijn belang voor uw zaak en maak in mij het besef wakker dat ik tot u behoor, tot uw volk en tot uw huis. In Jezus' naam. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

19 augustus 2025 1 Johannes 4:19
18 augustus 2025 Romeinen 8:18
17 augustus 2025 Johannes 15:16
16 augustus 2025 Psalm 31:16
15 augustus 2025 Romeinen 8:15-16
14 augustus 2025 Romeinen 8:14
13 augustus 2025 Johannes 15:13
 

Home