Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Maandag 18 augustus 2025

 

Romeinen 8:18

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Want ik houde het daarvoor, dat het lijden dezes tegenwoordigen tijds niet is te waarderen tegen de heerlijkheid, die aan ons zal geopenbaard worden." (Ro 8:18 STV)

"En wat we hier te lijden hebben, weegt niet op tegen de glorie die God ons openbaar zal maken. Daarvan ben ik overtuigd."

"Want ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden."

"Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard."

"Maar wat voor lijden wij hier ook doormaken, het valt in het niet bij de schitterende heerlijkheid, die God ons straks zal laten zien."

 

Overdenking van vandaag:

Paulus wist van ontberingen: neem een kijkje in 2 Korintiėrs 11:22-33 in de lijst van slechts enkele van de moeilijke uitdagingen waarmee hij geconfronteerd werd. Zijn "aanwezig lijden" maakt dat de meeste van onze problemen bescheiden lijken wanneer we ze vergelijken. Maar Paulus zou vol vertrouwen kunnen zeggen dat de glorie die hij zou hebben met Christus (vgl. Kol 3:1-4) zo ongelooflijk zou zijn, met zegeningen zo fantastisch, dat zijn ontberingen in vergelijking gering zijn. Deze heerlijkheid zal ook van ons zijn! Nu; is dat geen fantastisch nieuws.

 

Gebed:

Heilige en almachtige God, u bent geweldig, glorieus en majestueus. Ik prijs u voor het overeind helpen en het redden van mij door uw genade. Vader, het grootste deel van de tijd is mijn geloof sterk en voel ik me vol vertrouwen over mijn toekomst. Echter, soms kan mijn geloof wankelen als ik geconfronteerd wordt met ernstige problemen. Geef me moed en durf, God, om het hoofd te bieden aan die uitdagingen met de overtuiging dat ze daadwerkelijk zeer klein zijn in vergelijking met de glorie die u met mij zult delen wanneer Jezus terugkeert. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

17 augustus 2025 Johannes 15:16
16 augustus 2025 Psalm 31:16
15 augustus 2025 Romeinen 8:15-16
14 augustus 2025 Romeinen 8:14
13 augustus 2025 Johannes 15:13
12 augustus 2025 Spreuken 3:11-12
11 augustus 2025 Romeinen 8:11
 

Home