Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Zondag 17 augustus 2025

 

Johannes 15:16

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Gij hebt Mij niet uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u gesteld, dat gij zoudt heengaan en vrucht dragen, en [dat] uw vrucht blijve; opdat, zo wat gij van den Vader begeren zult in Mijn Naam, Hij u [dat] geve." (Joh 15:16 STV)

"Jullie hebben mij niet uitgekozen, maar ik heb jullie uitgekozen. En ik heb jullie eropuit gestuurd om vrucht te dragen en om jullie vrucht blijvend te laten zijn. En de Vader zal jullie alles geven wat je hem met een beroep op mij vraagt."

"Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen en u aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en vrucht dragen en uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geve, wat gij Hem bidt in mijn naam."

"Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven."

"U hebt niet Mij uitgekozen, maar Ik heb u uitgekozen. Ik heb u aangewezen om erop uit te gaan en blijvende vrucht voort te brengen, zodat mijn Vader u alles zal geven wat u Hem vraagt in mijn naam."

 

Overdenking van vandaag:

Was je ooit gekozen als laatste? Was je ooit degene die niemand in zijn of haar team wilde hebben? Is het niet opmerkelijk dat God ons koos in Jezus Christus! Is het niet verbazingwekkend dat we geliefd en gewild zijn door de Koning der Jaren en zijn Zoon, Jezus Christus! Maar niet alleen dat; we waren niet gekozen uit medelijden, maar om een verschil te maken. We zijn gekozen om vruchten af te werpen die zullen volhouden! Om te helpen deze werkkracht te verzekeren, heeft Jezus beloofd, dat we Gods zegen kunnen vragen over ons werk voor zijn Koninkrijk en dat hij ons zal zegenen. Ongelooflijk!

 

Gebed:

Geef mij een hart, God, dat open is voor uw werk en een visie die net zo ruimschoots is als uw genade. Mogen mijn gebeden vragen voor dingen die u glorie brengen, de grenzen van uw koninkrijk vergroten en verder reiken dan de beperkte dingen die mij zo vaak afleiden. In Jezus' naam. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

16 augustus 2025 Psalm 31:16
15 augustus 2025 Romeinen 8:15-16
14 augustus 2025 Romeinen 8:14
13 augustus 2025 Johannes 15:13
12 augustus 2025 Spreuken 3:11-12
11 augustus 2025 Romeinen 8:11
10 augustus 2025 Psalm 84:11
 

Home