Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Vrijdag 15 augustus 2025

 

Romeinen 8:15-16

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Want gij hebt niet ontvangen den Geest der dienstbaarheid wederom tot vreze; maar gij hebt ontvangen den Geest der aanneming tot kinderen, door Welken wij roepen: Abba, Vader! Dezelve Geest getuigt met onzen geest, dat wij kinderen Gods zijn." (Ro 8:15-16 STV)

"Want de Geest die God u gaf, maakt geen slaven van u, zodat u weer in angst moet zitten; nee, de Geest heeft u kinderen van God gemaakt en door die Geest roepen wij tot God: Abba, Vader! De Geest van God zelf valt onze geest bij en getuigt dat wij kinderen van God zijn."

"Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de Geest van het zoonschap, door welke wij roepen: Abba, Vader. Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn."

"U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met 'Abba, Vader'. De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn."

"Wij hoeven dus geen slaven van de angst meer te zijn. Nee, God heeft ons een andere geest gegeven. Wij zijn door Hem aangenomen als zonen. En doordat Zijn Geest in ons woont, roepen wij: "Abba! Vader!" Want in ons diepste wezen overtuigt Gods Geest ons ervan dat wij kinderen van God zijn."

 

Overdenking van vandaag:

Ab-ba. Luister naar een baby en je hoort deze fundamentele eerste geluiden. Ongelooflijk, Jezus toonde ons, en de Geest stelt ons in staat te spreken tot God met deze lettergrepen van bekendheid, vertrouwen, kwetsbaarheid, afhankelijkheid en intimiteit. De Geest is onze garantie dat we niet bang hoeven te zijn voor God, maar dat we hem kunnen benaderen als onze liefdevolle en gevoelvolle Vader die altijd luistert naar ons hart en zoekt om onze levens te zegenen.

 

Gebed:

Abba Vader, U bent glorieus en majestueus. Uw daden zijn geweldig. Uw macht, Here, is onbegrijpelijk. Uw genade, almachtige God, is wonderbaarlijk. Dank u, Heilige en Rechtvaardige Vader, dat u mij toestaat u te benaderen als mijn altijd dichtbije en immer aanwezige Abba. Maak alstublieft uw nabijheid duidelijk in mijn leven nu, en elke dag die volgt. In Jezus' naam. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

14 augustus 2025 Romeinen 8:14
13 augustus 2025 Johannes 15:13
12 augustus 2025 Spreuken 3:11-12
11 augustus 2025 Romeinen 8:11
10 augustus 2025 Psalm 84:11
9 augustus 2025 Psalm 103:8
8 augustus 2025 Spreuken 10:8
 

Home