Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Dinsdag 12 augustus 2025

 

Spreuken 3:11-12

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Mijn zoon! verwerp de tucht des HEEREN niet, en wees niet verdrietig over Zijn kastijding; Want de HEERE kastijdt dengene, dien Hij liefheeft, ja, gelijk een vader den zoon, [in] [denwelken] hij een welbehagen heeft." (Spr 3:11-12 STV)

"Laat je door de Heer terechtwijzen, mijn zoon, kom niet in opstand, als hij je straft. De Heer straft van wie hij houdt, zoals een vader zijn zoon die hij liefheeft."

"Veracht, mijn zoon, de tuchtiging des HEREN niet en keer u niet met weerzin af van zijn bestraffing. Want de HERE bestraft wie Hij liefheeft, ja, gelijk een vader een zoon, aan wie hij welgevallen heeft."

"Mijn zoon, een berisping van de HEER mag je nooit terzijde schuiven, zijn bestraffing moet je zonder afschuw ondergaan, want de HEER straft wie hij liefheeft, zoals een vader die houdt van zijn zoon."

"Mijn zoon, ga niet voorbij aan de tucht van de HERE en raak niet verbitterd als Hij je straft. Want de HERE straft degene van wie Hij houdt, net zoals een vader zijn zoon straft, ook al houdt hij zielsveel van hem."

 

Overdenking van vandaag:

Discipline, zelfs wanneer het niet ten onrechte verward wordt met straf, wordt gezien als hardhandig, irritant en onnodig. Het luie en zondige deel van ons wil geen grenzen, zelfs wanneer ze goed zijn, en we willen geen richting, omdat het in strijd kan zijn met wat we willen doen. Maar de Heer disciplineert uit liefde om ons te zegenen. Het is een teken van zijn bemoediging. Waarom? Omdat hij niet tevreden is ons onveranderd te verlaten, ongemotiveerd en onge´nteresseerd. Hij wil ons dichter bij ons doel brengen: Jezus!

 

Gebed:

Ik moet bekennen, Rechtvaardige Vader, ik hou niet van al te veel discipline. Maar Vader, diep van binnen weet ik dat uw discipline ten goede is van mij en mijn geestelijke zegen. Help me alstublieft beter te weten en gebruik te maken van de situaties in mijn leven om te worden zoals Jezus, in wiens naam ik bid. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

11 augustus 2025 Romeinen 8:11
10 augustus 2025 Psalm 84:11
9 augustus 2025 Psalm 103:8
8 augustus 2025 Spreuken 10:8
7 augustus 2025 1 TimothŰus 6:7-8
6 augustus 2025 1 KorinthiŰrs 13:6
5 augustus 2025 Zacharia 4:5-6
 

Home