Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Dinsdag 5 augustus 2025

 

Zacharia 4:5-6

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Toen antwoordde de Engel, Die met mij sprak, en zeide tot mij: Weet gij niet, wat deze dingen zijn? En ik zeide: Neen, mijn Heere! Toen antwoordde Hij, en sprak tot mij, zeggende: Dit is het woord des HEEREN tot Zerubbabel, zeggende: Niet door kracht noch door geweld, maar door Mijn Geest [zal] [het] [geschieden], zegt de HEERE der heirscharen." (Zac 4:5-6 STV)

"'Weet je niet wat de betekenis hiervan is?' zei de engel. 'Nee, mijn heer,' antwoordde ik. Hij zei: 'Deze zeven lampen zijn de ogen van de Heer, waarmee hij waakt over de hele aarde.' 'En wat betekenen de beide olijfbomen, rechts en links van de kandelaar?' vroeg ik. En ik voegde eraan toe: 'Wat is de betekenis van die beide zijtakken van de olijfbomen waaruit goudkleurige olie stroomt door twee gouden buizen?' 'Weet je dat niet?' vroeg de engel me. 'Nee, mijn heer,' antwoordde ik. Hij zei: 'Dat zijn de beide mannen die God met olie gezalfd heeft om hem, de Heer van de hele aarde, te dienen.' Ook zei de engel tegen mij: 'Dit is de boodschap die de almachtige Heer richt tot Zerubbabel: Niet met geweld of brute kracht zal het gelukken, maar met hulp van mijn geest. Voor Zerubbabel verandert elke hoge berg in een vlakte. Hij zal de laatste steen aandragen en het volk zal roepen: Schitterend! Wat schitterend!' De Heer richtte zich tot mij: 'Zerubbabel heeft de fundamenten van deze t tempel gelegd, hij zal het werk ook afmaken.' Als dat gebeurt zullen jullie inzien dat de almachtige Heer mij gestuurd heeft. Want wie in het begin elk vertrouwen in het werk misten, zullen juichen als ze het paslood zien in de handen van Zerubbabel!"

"Toen gaf de engel die met mij sprak, mij ten antwoord: Weet gij niet, wat dit betekent? Ik zeide: Neen, mijn heer. Hij antwoordde mij: Dit is het woord des HEREN tot Zerubbabel: niet door kracht noch geweld, maar door mijn Geest! zegt de HERE der heerscharen."

"'Weet je niet wat dat betekent?' vroeg de engel die met mij sprak, en ik antwoordde: 'Nee, heer.' Toen zei hij: 'Luister, dit zegt de HEER over Zerubbabel: Niet door eigen kracht of macht zal hij slagen–zegt de HEER van de hemelse machten–maar met de hulp van mijn geest."

"Weet u het echt niet?" vroeg de engel. "Nee," zei ik. Hij zei: "Dit is een boodschap van de HERE aan Zerubbabel : 'Niet door kracht of door geweld, maar alleen door mijn Geest', zegt de HERE van de hemelse legers."

 

Overdenking van vandaag:

Er zijn momenten in elk van onze geestelijke levens, wanneer we geconfronteerd worden met uitdagingen veel te groot voor onze eigen middelen en kracht.  

Zerubbabel werd geconfronteerd met zo'n uitdaging. God stuurde een profeet om hem te herinneren, en ons, dat onze grootste overwinningen niet zullen worden gewonnen door onze kracht en macht. Nee, deze grootste overwinningen, zien we in Gods grote verhaal van verlossing, en zullen gebeuren als we erop vertrouwen dat Gods kracht groter is dan onze zwakte en Gods macht groter is dan onze tekortkomingen.  

De echte vraag die ieder van ons onder ogen moet zien is heel eenvoudig: in ons persoonlijk leven en in onze inspanningen om te dienen, waar plaatsen we ons vertrouwen en wat is de bron van ons vertrouwen? Zijn ze in onze talenten, vaardigheden, inzicht en kracht of in die van God?

 

Gebed:

Vergeef me, Here Almachtige Vader, voor het feit dat ik te veel vertrouw in mijn eigen kracht. Vergeef me, God, om te worden overdonderd door en bang te zijn voor de obstakels, uitdagingen en kansen die voor mij gelegd worden. Breng mij in beroering door uw grote verhalen van trouw en overwinning in het Oude Testament, waardoor ik erop vertrouw dat uw macht aan het werk is in mij en in uw kerk, door de Heilige Geest. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

4 augustus 2025 1 Johannes 5:4
3 augustus 2025 Romeinen 8:31-32
2 augustus 2025 Jesaja 61:1-2a
1 augustus 2025 Romeinen 8:1
31 juli 2025 Psalm 31:1
30 juli 2025 Matthëus 7:1
29 juli 2025 Psalm 30:5
 

Home