Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Zaterdag 2 augustus 2025

 

Jesaja 61:1-2a

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"De Geest des Heeren HEEREN is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft, om een blijde boodschap te brengen den zachtmoedigen; Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van harte, om den gevangenen vrijheid uit te roepen, en den gebondenen opening der gevangenis; Om uit te roepen het jaar van het welbehagen des HEEREN, en den dag der wraak onzes Gods; om alle treurigen te troosten;" (Jes 61:1-2 STV)

"De profeet zegt: 'God, de Heer, heeft mij gezalfd: van zijn geest ben ik vervuld. Dit is mijn opdracht: goed nieuws brengen aan de armen, opbeuren wie alle moed verloren, gevangenen de vrijheid aanzeggen, wie opgesloten zitten, loslaten. Een jaar aankondigen waarin de Heer zijn goedheid gaat tonen, en een tijd dat onze God zich gaat wreken. Wie treuren in Sion, worden getroost."

"De Geest des Heren HEREN is op mij, omdat de HERE mij gezalfd heeft; Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen, om te verbinden gebrokenen van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening der gevangenis....."

"De geest van God, de HEER, rust op mij, want de HEER heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan verslagen harten hoop te bieden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan geketenden hun bevrijding....."

"De Geest van God de HERE rust op mij, omdat de HERE mij heeft gezalfd tot brenger van goed nieuws aan mensen die lijden en worden onderdrukt. Hij heeft mij gestuurd om mensen met gebroken harten te troosten, voor gevangenen vrijlating uit te roepen en hen die opgesloten zitten, te bevrijden. Hij heeft mij gestuurd om aan mensen in de rouw te vertellen dat de tijd van Gods welbehagen voor hen is gekomen, maar ook de dag van Zijn toorn tegen hun vijanden."

 

Overdenking van vandaag:

Jezus las deze passage bij een synagoge in Nazareth om zijn dienen te beschrijven (zie Lukas 4). Hij kwam om goed nieuws te prediken, om te binden, om verlossing te bieden, om genade bekend te maken en troost aan te bieden. Wanneer Jezus ons de wereld in heeft gestuurd zoals de Vader hem (Johannes 20:21-23), moeten we dan niet onderwijzen en dienen zoals hij deed?

 

Gebed:

Open alstublieft mijn ogen, Heer, door de kracht en wijsheid van uw Geest, die ernaar verlangt om krachtig in mij te werken. Help mij hen te zien die u op mijn pad brengt, en met wie u wilt dat ik uw genade deel, uw verlossing en bemoediging. In Jezus' naam vraag ik dit. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

1 augustus 2025 Romeinen 8:1
31 juli 2025 Psalm 31:1
30 juli 2025 Matthëus 7:1
29 juli 2025 Psalm 30:5
28 juli 2025 Jesaja 57:15
27 juli 2025 Matthëus 7:3-5
26 juli 2025 Jesaja 43:2-3
 

Home