Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Maandag 28 juli 2025

 

Jesaja 57:15

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Want alzo zegt de Hoge en Verhevene, Die in de eeuwigheid woont, en Wiens Naam heilig is: Ik woon [in] de hoogte en [in] het heilige, en bij dien, die van een verbrijzelden en nederigen geest is, opdat Ik levend make den geest der nederigen, en opdat Ik levend make het hart der verbrijzelden." (Jes 57:15 STV)

"De Heer is boven alles verheven, hij woont in de hemel, voor altijd, zijn naam is heilige God. Hijzelf zegt: 'Ik woon in de hemel, ongenaakbaar, maar ook bij wie verdrukt worden, bij wie gering zijn. Ik zal hen opbeuren en nieuwe moed geven."

"Want zo zegt de Hoge en Verhevene, die in eeuwigheid troont en wiens naam de Heilige is: In den hoge en in het heilige woon Ik en bij de verbrijzelde en nederige van geest, om de geest der nederigen en het hart der verbrijzelden te doen opleven."

"Dit zegt hij die hoog is en verheven, die troont in eeuwigheid–heilig is zijn naam: In hoogheid en heiligheid zal ik tronen met hen die verslagen en onaanzienlijk zijn, opdat de onaanzienlijke geest herleeft, opdat het verslagen hart tot leven komt."

"De hoge en doorluchtige, Die de eeuwigheid bewoont, de Heilige, zegt: Ik leef in die hoge en heilige plaats, maar ook bij ieder die berouwvol en nederig is; Ik verfris de nederigen en geef nieuwe moed aan mensen met een berouwvol hart."

 

Overdenking van vandaag:

Jezus' komst naar de aarde is niet tegenstrijdig met de God die toont zich in het Oude Testament. God is groot en heilig. God is rechtvaardig en majestueus. Echter; God houdt van mensen, vooral mensen die naar hem komen wetende dat ze zijn liefde en genade nodig hebben. Degenen die hem zoeken met passie en eerbied, schenkt God wedergeboorte die de geest en het hart raakt.

 

Gebed:

Heilige en Rechtvaardige Vader, dank u dat u mij lief heeft en gekomen bent in Jezus om mij te redden. Vader, ik vraag u nederig dat u mij vult met uw Geest op een meer krachtige manier en activeer mijn hart en maak mijn geest wakker om voor uw glorie te werken in mijn leven nu. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

27 juli 2025 Matthëus 7:3-5
26 juli 2025 Jesaja 43:2-3
25 juli 2025 Johannes 17:26
24 juli 2025 Hebrëen 13:2
23 juli 2025 Johannes 17:24
22 juli 2025 Johannes 17:23
21 juli 2025 Jakobus 1:22
 

Home