Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Zondag 27 juli 2025

 

MatthŽus 7:3-5

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En wat ziet gij den splinter, die in het oog uws broeders is, maar den balk, die in uw oog is, merkt gij niet? Of, hoe zult gij tot uw broeder zeggen: Laat toe, dat ik den splinter uit uw oog uitdoe; en zie, er is een balk in uw oog? Gij geveinsde! werp eerst den balk uit uw oog, en dan zult gij bezien, om den splinter uit uws broeders oog uit te doen." (Mt 7:3-5 STV)

"naar de splinter in het oog van een ander, en merkt u de balk niet op in uw eigen oog? Hoe durft u tegen een ander te zeggen: Laat mij die splinter eens uit uw oog halen, terwijl u zelf een balk in uw oog hebt? Huichelaar, haal eerst die balk uit uw eigen oog, dan ziet u pas scherp genoeg om die splinter uit het oog van de ander te halen."

"Wat ziet gij de splinter in het oog van uw broeder, maar de balk in uw eigen oog bemerkt gij niet? Hoe zult gij dan tot uw broeder zeggen: Laat mij de splinter uit uw oog wegdoen, terwijl, zie, de balk in uw oog is? Huichelaar, doe eerst de balk uit uw oog weg, dan zult gij scherp kunnen zien om de splinter uit het oog van uw broeder weg te doen."

"Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? Hoe kun je tegen hen zeggen: "Laat mij de splinter uit je oog verwijderen, "zolang je nog een balk in je eigen oog hebt? Huichelaar, verwijder eerst de balk uit je eigen oog, pas dan zul je scherp genoeg zien om de splinter uit het oog van je broeder of zuster te verwijderen."

"Waarom maakt u zich druk over een splinter in het oog van uw broeder, terwijl u niet eens merkt dat in uw eigen oog een balk zit? Hoe kunt u dan zeggen: 'Kom, ik zal die splinter even uit uw oog halen.'? Met die balk in uw eigen oog ziet u immers niets? Hoe kunt u dan uw broeder helpen? Huichelaar! Zorg eerst dat die balk uit uw eigen oog weg is. Dan ziet u tenminste wat u doet, als u die splinter uit het oog van uw broeder haalt."

 

Overdenking van vandaag:

De schuld bij iemand anders leggen is zo gemakkelijk voor de meesten van ons. de schuld bij onszelf vinden is veel lastiger. Jezus herinnert ons eraan dat we moeten omgaan met de tekortkomingen en zonden in ons eigen leven, voordat we beginnen anderen te vertellen hoe te leven. Dat lijkt eenvoudig, nietwaar? Maar we weten allemaal dat het niet zo is.

 

Gebed:

Vader, vergeef me wanneer ik fel, agressief en veroordelend ben voor anderen. Ik weet dat er problemen zijn in mijn eigen leven dat het werk van uw Heilige Geest nodig heeft. Ik beken dat er "routine"-zonden zijn waarvoor ik mezelf steeds vaker excuseer. Alstublieft Heer, vergeef mijn zonde en geef me kracht om er bovenuit te groeien. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

26 juli 2025 Jesaja 43:2-3
25 juli 2025 Johannes 17:26
24 juli 2025 HebrŽen 13:2
23 juli 2025 Johannes 17:24
22 juli 2025 Johannes 17:23
21 juli 2025 Jakobus 1:22
20 juli 2025 MatthŽus 25:21
 

Home