Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Zaterdag 26 juli 2025

 

Jesaja 43:2-3

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Wanneer gij zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn, en door de rivieren, zij zullen u niet overstromen; wanneer gij door het vuur zult gaan, zult gij niet verbranden, en de vlam zal u niet aansteken. Want Ik ben de HEERE, uw God, de Heilige Israels, uw Heiland; Ik heb Egypte, Morenland en Seba gegeven [tot] uw losgeld in uw plaats." (Jes 43:2-3 STV)

"Waad je door het water, ik sta naast je. Steek je rivieren over, je wordt niet meegesleurd. Loop je door vuur, je zult niet verbranden, de vlammen verschroeien je niet. Want ik ben de Heer, je God, de heilige God van IsraŽl, je bevrijder. Egypte, NubiŽ en Seba, ik geef ze prijs in ruil voor jou."

"Wanneer gij door het water trekt, ben Ik met u; gaat gij door rivieren, zij zullen u niet wegspoelen; als gij door het vuur gaat, zult gij niet verteren en zal de vlam u niet verbranden. Want Ik, de HERE, ben uw God, de Heilige Israels, uw Verlosser; Ik geef Egypte, Ethiopie en Seba als losgeld in uw plaats."

"Moet je door het water gaanĖik ben bij je; of door rivierenĖje wordt niet meegesleurd. Moet je door het vuur gaanĖhet zal je niet verteren, de vlammen zullen je niet verschroeien. Want ik, de HEER, ben je God, de Heilige van IsraŽl, je redder. Voor jou geef ik Egypte als losgeld, NubiŽ en Seba ruil ik in tegen jou."

"Als u door diepe wateren en grote moeilijkheden moet, zal Ik bij u zijn. Als u rivieren van problemen moet oversteken, zult u niet verdrinken! Als u door het vuur van de onderdrukking loopt, zult u niet worden verbrand, de vlammen zullen u niet verteren. Want Ik ben de HERE, uw God en redder, de Heilige van IsraŽl. Ik gaf Egypte, EthiopiŽ en Seba als een losprijs in ruil voor uw vrijheid."

 

Overdenking van vandaag:

In de context van deze passage, herinnert God zijn volk dat ze kostbaar voor hem zijn. Hij vormde en verloste hen. Hij wil ze niet verlaten. Ongeacht de uitdagingen en problemen waarmee ze geconfronteerd worden, zal hij met hen zijn om ze naar veiligheid en overwinning te brengen.  

Wij kunnen deze zelfde belofte aanvaarden; wij hebben ook het voordeel van geschiedenis om Gods trouw te laten zien. We kunnen zien hoe God zijn volk bewaard heeft en hen telkens weer bevrijd heeft van hun gebondenheid aan hun vijanden. God zal zijn kinderen niet vergeten! We weten dat door belofte. We weten dat door geschiedenis. We weten dat door geloof!

 

Gebed:

Dank u, almachtige God, dat u altijd dichtbij bent. Ik weet dat er veel momenten zijn dat ik mij niet bewust ben van uw nabijheid of van uw voorzienigheid die aan het werk is of uw wonderbaarlijke voortbeweging in de geschiedenis. Toch geloof ik, Vader, dat u in de buurt bent, zelfs wanneer ik me alleen voel en uw aanwezigheid zo ver weg lijkt. Geef me op die momenten, alstublieft God, vertrouwen en doorzettingsvermogen om de tijden van beproeving te doorstaan, zodat ik ook kan delen in tijden van triomf. In Jezus' naam. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

25 juli 2025 Johannes 17:26
24 juli 2025 HebrŽen 13:2
23 juli 2025 Johannes 17:24
22 juli 2025 Johannes 17:23
21 juli 2025 Jakobus 1:22
20 juli 2025 MatthŽus 25:21
19 juli 2025 Johannes 17:20-21
 

Home