Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Zaterdag 19 juli 2025

 

Johannes 17:20-21

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor degenen, die door hun woord in Mij geloven zullen. Opdat zij allen een zijn, gelijkerwijs Gij, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons een zijn; opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt." (Joh 17:20-21 STV)

"Ik bid niet alleen voor hen, maar ook voor degenen die door hun verkondiging in mij geloven. Vader, laten ze allen één zijn zoals u in mij bent en ik in u ben. Laten ook zij in ons zijn; dan zal de wereld geloven dat u mij hebt gezonden."

"En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen, die door hun woord in Mij geloven, opdat zij allen een zijn, gelijk Gij, Vader, in Mij en Ik in U, dat ook zij in Ons zijn; opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt."

"Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in mij geloven. Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden."

"Wat Ik U vraag, is niet alleen voor hen. Het is ook voor de mensen die door hen in Mij zullen gaan geloven. Ik vraag U, Vader, of zij net zo één mogen zijn als U en Ik. U bent in Mij en Ik ben in U. Laat hen ook zo in Ons zijn. Dan zal de wereld geloven dat U Mij gestuurd hebt."

 

Overdenking van vandaag:

Weinig dingen zijn meer kostbaar dan de wetenschap dat Jezus in de nacht dat hij werd verraden, er aan dacht om voor ons te bidden! Zo vaak lezen we de woorden van Johannes 17 en bestuderen ze als een gebed voor zijn apostelen in de bovenste kamer. Maar als we goed naar deze passage kijken, zien we ook dat Jezus voor ons bidt, degenen die in hem geloven als gevolg van de getuigenis van de apostelen.  

Hij wil dat we één zijn! Hij wil dat we leven met dezelfde eenheid, hetzelfde doel en het karakter van God zoals hij deed. Als we dat niet doen, hoe zullen de mensen van de wereld dan weten dat God zijn Zoon stuurde? Hoe zullen zij weten wat te geloven? Hoe zullen zij Jezus als hun Heiland vinden?

 

Gebed:

Vader, vergeef ons en verander ons en help ons te zien wat het belangrijkste is in ons leven als uw discipelen. Verbreek de hindernissen die ons in verschillende religieuze groepen verdelen en help ons eenheid te vinden in de dingen, en de Ene, dat is het meest belangrijk. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

18 juli 2025 Jesaja 43:1
17 juli 2025 Johannes 17:18
16 juli 2025 Spreuken 20:22
15 juli 2025 Psalm 37:16-17
14 juli 2025 Johannes 17:15
13 juli 2025 Johannes 17:4
12 juli 2025 Matthëus 7:13-14
 

Home