Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Vrijdag 18 juli 2025

 

Jesaja 43:1

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Maar nu, alzo zegt de HEERE, uw Schepper, o Jakob! en uw Formeerder, o Israel! vrees niet, want Ik heb u verlost; Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt Mijn." (Jes 43:1 STV)

"De Heer zegt: 'IsraŽl, ik heb je geschapen, ik heb je gevormd. Daarom zeg ik: Wees niet bang, want ik koop je vrij. Ik heb je geroepen, je bent van mij."

"Maar nu, zo zegt de HERE, uw Schepper, o Jakob, en uw Formeerder, o Israel: Vrees niet, want Ik heb u verlost, Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt Mijn."

"Welnu, dit zegt de HEER, die jou schiep, Jakob, die jou vormde, IsraŽl: Wees niet bang, want ik zal je vrijkopen, ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij!"

"Maar nu, IsraŽl, zegt de HERE, Die u heeft geschapen: Wees niet bang, want Ik heb u vrijgekocht; Ik heb u bij uw naam geroepen; u bent van Mij."

 

Overdenking van vandaag:

Wij behoren tot de Here, God van de hele schepping en God van Abraham, Izašk en Jakob (vgl. 1 Pet. 2:9-10). We zijn de ontvangers van Gods genade en zijn gezegend door zijn liefde voor de vaderen van IsraŽl. We hebben niet te vrezen, want God heeft de controle over onze toekomst, net zoals hij door de geschiedenis van zijn uitverkoren volk werkte aan het zenden van de Messias.  

Hij begeleidt ons door de moeilijke beproevingen waarmee we geconfronteerd zullen worden. Hij zal er voor zorgen dat onze verlossing gerealiseerd wordt. Waarom? Omdat we tot hem behoren. Wij zijn van hem. Hij kent ons. Hij vormde ons. Gods mensen zijn van hem voor altijd. Wij zijn kinderen van de Almachtige God!

 

Gebed:

Almachtige en Glorieuze Here - God van onze vaderen Abraham, Izašk en Jakob - ik prijs u voor uw trouw aan uw beloften. Ik dank u voor uw reddende werk door vele generaties. Ik waardeer vooral het sturen van uw Zoon en onze Messias voor onze verlossing. Ik prijs u voor het uitsturen van de geschriften om mij uw waarheid te leren. Weet alstublieft van mijn diepe dankbaarheid voor de zegen dat ik aan u toebehoor en dat ik weet dat ik mijn toekomst aan u kan toevertrouwen. Zegen alstublieft uw mensen met een geweldig gevoel van uw blijvende aanwezigheid en gebruik ons om u glorie te brengen. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

17 juli 2025 Johannes 17:18
16 juli 2025 Spreuken 20:22
15 juli 2025 Psalm 37:16-17
14 juli 2025 Johannes 17:15
13 juli 2025 Johannes 17:4
12 juli 2025 MatthŽus 7:13-14
11 juli 2025 Spreuken 16:20
 

Home