Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Vrijdag 4 juli 2025

 

Galaten 5:1

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen." (Ga 5:1 STV)

"Christus heeft ons bevrijd om in vrijheid te leven. Houd dus stand en buig u niet opnieuw onder het juk van de slavernij. Luister"

"Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Houdt dus stand en laat u niet weder een slavenjuk opleggen."

"Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen."

"Christus heeft ons dus de vrijheid gegeven. Dat is pas echte vrijheid! Laat u die niet ontnemen door weer een slaaf van wetten te worden."

 

Overdenking van vandaag:

Genade en vrijheid zijn geen licentie om te zondigen (Judas 4). Zonde onderdrukt ons in feite; zonde is verslavend (Joh. 8:34). Net zoals diegenen van wie de oude zondige persoon is gestorven en begraven is met Jezus in de doop, horen wij de zonde niet over ons te laten regeren of onze meester te laten worden, want we zijn bevrijd door de genade (Rom. 6:1-14).  

Dus laten we de kracht van de Heilige Geest zoeken om ons te reinigen (Heb. 9:14) en ons krachtig te bevrijden van de zonde (Rom. 8:10-15). Laten we gebruik maken van onze vrijheid om anderen te zegenen en op te bouwen. Laten we gebruik maken van onze vrijheid om ons hart en leven te geven voor het werk van God!

 

Gebed:

Heilige en Rechtvaardige God, mijn Abba Vader, ik dank u dat u mij bevrijd hebt van de schuld en de macht van de zonde! Ontwikkel mij alstublieft en verander mij door uw Geest, zodat ik mijn zondig verleden achter kan laten en een leven kan leiden van karakter en zegen in mijn familie, in mijn werk, in uw kerk en in uw wereld. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

3 juli 2025 2 Kronieken 7:14
2 juli 2025 Johannes 17:1
1 juli 2025 Psalm 127:1
30 juni 2025 Matthëus 6:33
29 juni 2025 Psalm 37:28
28 juni 2025 Spreuken 10:6
27 juni 2025 Matthëus 25:37-40
 

Home