Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Donderdag 3 juli 2025

 

2 Kronieken 7:14

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En Mijn volk, over dewelken Mijn Naam genoemd wordt, zich verootmoedigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zich bekeren van hun boze wegen; zo zal Ik uit den hemel horen, en hun zonden vergeven, en hun land genezen." (2Kr 7:14 STV)

"Als mijn volk, dat alleen mij toebehoort, zich dan in gebed nederig tot mij wendt en zijn slechte praktijken laat varen, zal ik vanuit de hemel naar ze luisteren, hun zonde vergeven en hun land herstellen."

"en mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij bidden en zoeken mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen, en hun zonde vergeven en hun land herstellen."

"en wanneer dan mijn volk, het volk dat mij toebehoort, het hoofd buigt, al biddend mijn aanwezigheid zoekt en terugkeert van zijn dwaalwegen, dan zal ik het aanhoren vanuit de hemel, zijn zonden vergeven en het land genezen."

"en mijn volk zich vernedert en bidt, Mij weer zoekt en breekt met zijn zondige praktijken, zal Ik vanuit de hemel luisteren, zijn zonden vergeven en het land weer gezond maken."

 

Overdenking van vandaag:

In de tekst van vandaag, die gelijk komt na de opzet van de tempel, vertelde God aan Salomo dat de tempel een plek zou zijn waar zijn mensen zouden kunnen komen en er zeker van kunnen zijn dat hun gebeden zouden worden verhoord als ze eerlijk en nederig God zouden zoeken. Deze belofte geldt nog steeds, tot op de dag van vandaag. De tempel als gebouw is er niet meer, maar de geestelijke tempel wordt gevonden in het samenkomen van zijn volk (zie 1 Kor. 3:16; Matt. 18:20).  

We weten dat God onze individuele gebeden hoort; wat een grote zegen en wat een machtige belofte voor Gods volk vandaag! We weten dat wanneer we samenkomen met de gelovigen en onszelf vernederen voor God en zijn aanwezigheid zoeken, hij ons zal horen. Waarom komen we niet regelmatig samen met anderen die willen meedoen met deze inspanning om samen te bidden, in plaats van te wachten op een grandioze, wereldwijde inspanning om te beginnen?

 

Gebed:

Liefdevolle Vader, serieus zoek ik nu uw aanwezigheid. Vergeef me alstublieft voor mijn zonde. Gebruik mij alstublieft om een invloed te zijn voor het goede in mijn tijd. Vader, vooral invloed om herstel en genezing te brengen voor onze tijd, onze mensen en ons land. We hebben uw begeleiding, zegen en karakter hard nodig in onze regering en bij onze mensen. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

2 juli 2025 Johannes 17:1
1 juli 2025 Psalm 127:1
30 juni 2025 Matthëus 6:33
29 juni 2025 Psalm 37:28
28 juni 2025 Spreuken 10:6
27 juni 2025 Matthëus 25:37-40
26 juni 2025 Spreuken 3:25-26
 

Home