Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Woensdag 2 juli 2025

 

Johannes 17:1

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Dit heeft Jezus gesproken, en Hij hief Zijn ogen op naar den hemel, en zeide: Vader, de ure is gekomen, verheerlijk Uw Zoon, opdat ook Uw Zoon U verheerlijke." (Joh 17:1 STV)

"Zo sprak Jezus. Toen sloeg hij zijn ogen op naar de hemel en hij zei: 'Vader, het is tijd: verheerlijk uw Zoon, dan zal uw Zoon u verheerlijken."

"Dit sprak Jezus en Hij hief zijn ogen ten hemel en zeide: Vader de ure is gekomen; verheerlijk uw Zoon, opdat uw Zoon U verheerlijke,"

"Zo sprak hij. Daarna sloeg Jezus zijn ogen op naar de hemel en zei: 'Vader, nu is de tijd gekomen, toon nu de grootheid van uw Zoon, dan zal de Zoon uw grootheid tonen."

"Nadat Jezus dit gezegd had, keek Hij omhoog naar de hemel en zei: "Vader, het is zover. Laat zien hoe groot en machtig Uw Zoon is, dan kan Hij laten zien hoe groot en machtig U bent."

 

Overdenking van vandaag:

Johannes 17 is één van de meest bewegende hoofdstukken in de bijbel. Jezus weet dat hij gaat sterven. Hij weet dat hij zijn laatste paar uur voor zijn dood met discipelen doorbrengt die niet begrijpen wat hij gaat doen en waarom hij op het punt staat het te doen.  

Jezus heeft twee belangrijke doelen voor ogen als hij zichzelf voorbereidt, en zijn discipelen, op een leven zonder hem dat voor hen ligt. Hij wil dat ze één worden zodat ze sterk kunnen blijven en een sterke invloed hebben op de wereld voor God. Hij wil wat hij doet om glorie aan de Vader te brengen. Terwijl hij geconfronteerd wordt met vernedering en verstoting, bestaat zijn verlangen om anderen te zegenen.  

Wij zullen geconfronteerd worden met ellende. Wat zal ons doel zijn? Hmm, geen wonder dat we herinnerd worden om onze ogen op Jezus te richten en zijn voorbeeld te volgen.

 

Gebed:

Liefdevolle Vader, ik kan de geheimen van angst en genade niet doorgronden die uw hart geraakt hebben toen Jezus zijn weg naar het kruis ging met zo'n eerlijkheid en onzelfzuchtigheid. Heer Jezus, ik kan u niet genoeg bedanken dat u voor mij een krachtig voorbeeld achterlaat hoe ik de zwaarste lasten van het leven moet verduren. Maak mijn leven alstublieft een zegen voor anderen en geef mij moed om te dienen en te zegenen, zelfs in tijden die hard zijn. In Jezus naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

1 juli 2025 Psalm 127:1
30 juni 2025 Matthëus 6:33
29 juni 2025 Psalm 37:28
28 juni 2025 Spreuken 10:6
27 juni 2025 Matthëus 25:37-40
26 juni 2025 Spreuken 3:25-26
25 juni 2025 Matthëus 6:25
 

Home