Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Zaterdag 16 maart 2024

 

Johannes 3:16-17

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden." (Joh 3:16-17 STV)

"God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon gegeven heeft, opdat iedereen die in hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te oordelen maar om de wereld door hem te redden."

"Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde."

"Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden."

"Want God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. God heeft Zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om de wereld te veroordelen, maar om haar van de ondergang te redden."

 

Overdenking van vandaag:

Jezus kwam om de wereld te redden. Jezus kwam om jou te redden. Jezus kwam om mij te redden. Waarom? Door de liefde van de Vader!

 

Gebed:

Heilige en Rechtvaardige Vader, dank u voor uw liefde. Ik weet dat ik het niet verdiend heb, maar dank u. Tot de dag dat we tegenover elkaar staan en ik mijn waardering kan uiten en u kan prijzen, weet alstublieft van mijn hartgrondige dankbaarheid en mijn diepe en welgemeende vreugde voor van uw plan, uw Zoon en uw redding. Ik dank u in Jezus`naam. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

15 maart 2024 Genesis 3:15
14 maart 2024 Markus 3:14
13 maart 2024 Galaten 3:13
12 maart 2024 Kolossensen 3:12
11 maart 2024 1 Korinthiėrs 3:11
10 maart 2024 Galaten 3:10-11
9 maart 2024 Romeinen 3:9-10
 

Home