Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Vrijdag 20 juni 2025

 

Lukas 6:38

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Geeft, en u zal gegeven worden; een goede, neergedrukte, en geschudde en overlopende maat zal men in uw schoot geven; want met dezelfde maat, waarmede gijlieden meet, zal ulieden wedergemeten worden." (Lu 6:38 STV)

"Geef en u zal gegeven worden; een goede, aangedrukte en geschudde, ja, overlopende maat wordt in uw schoot geworpen! Want de maat die u voor anderen gebruikt, zal God voor u gebruiken.'"

"Geeft en u zal gegeven worden: een goede, gedrukte, geschudde, overlopende maat zal men in uw schoot geven. Want met de maat, waarmede gij meet, zal u wedergemeten worden."

"Geef, dan zal je gegeven worden; een goede, stevig aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld. Want de maat die je voor anderen gebruikt, zal ook voor jullie worden gebruikt.'"

"Geef veel en u zult veel terugkrijgen, meer dan overvloedig. Want wie veel geeft, zal veel krijgen. En wie weinig geeft, zal weinig krijgen."

 

Overdenking van vandaag:

God is de God van alle genade! (1 Pet. 5:10) Hij houdt ervan om te geven, te zegenen en te delen. Eén van Gods gekozen manieren om deze drie zaken via ons te doen, is dat hij wil dat we zijn zegen doorgeven.  

Zoals de trouwe dienaren in de parabel van de talenten (Matt. 25); als wij trouw zijn in het royaal en graag gebruiken van wat hij ons gegeven heeft om te beheren, zegent hij ons met meer om te gebruiken bij het helpen van anderen en brengen we hem glorie. Wanneer we geven, delen en zegenen, blijft God ons voorzien met meer dan we kunnen bedenken! (zie 2 Kor. 9:6-11 en Efez. 3:20-21)

 

Gebed:

Vader, open mijn hart en help me een meer goedgeefs persoon te zijn. Ik wil gebruik maken van de vele zegeningen en middelen die u mij hebt toevertrouwd om anderen te zegenen en u glorie te brengen. Geef me moed om niet bang te zijn om te gebruiken wat u aan mij gegeven hebt. Laat het me niet voor u gebruiken op een manier die overmoedig en buitensporig is. Ik weet dat wanneer mijn hart puur is en ik in uw genade deel, ik u nooit meer kan geven dan u aan mij geeft! In Jezus' naam dank ik u. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

19 juni 2025 Psalm 31:19
18 juni 2025 1 Johannes 3:18
17 juni 2025 Efeziërs 1:17
16 juni 2025 Jeremia 6:16
15 juni 2025 Jakobus 4:15
14 juni 2025 Romeinen 8:35-37
13 juni 2025 Romeinen 6:13
 

Home