Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Dinsdag 17 juni 2025

 

Efeziėrs 1:17

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Opdat de God van onzen Heere Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve den Geest der wijsheid en der openbaring in Zijn kennis;" (Efe 1:17 STV)

"en smeek de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader aan wie alle eer toekomt, u de geest van wijsheid en inzicht te geven, zodat u hem echt leert kennen."

"opdat de God van onze Here Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve de Geest van wijsheid en van openbaring om Hem recht te kennen:"

"Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de vader van alle luister, u een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat u hem zult kennen."

"dan vraag ik de God van onze Here Jezus Christus (de Vader Die alle eer verdient) u wijsheid te geven, opdat u helder en duidelijk zult zien wie Christus is en Hem door-en-door zult kennen."

 

Overdenking van vandaag:

Eén van de beste dingen waar we voor kunnen bidden voor elkaar en voor onszelf, is dat we God beter mogen kennen. De Heilige Geest helpt ons God beter te kennen (1 Kor. 2), God te aanbidden (Joh. 4) en te spreken met God (Rom. 8). Laten we God vragen zijn Geest te gebruiken om ons te helpen hem te kennen zodat we niet alleen van hem weten. God is niet alleen de almachtige Schepper van alle dingen, hij is ook onze Vader die intens om ons geeft.

 

Gebed:

Heilige Vader, God van alle mysterie en glorie, open alstublieft mijn ogen en hart om u beter te kennen door de aanwezigheid van uw Heilige Geest in mij. Zegen alstublieft mijn fysieke en spirituele familie met inzicht en begrip van u, uw liefde en uw glorie. We willen u meer volledig kennen en een meer volledige weerspiegeling zijn van uw karakter en genade. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

16 juni 2025 Jeremia 6:16
15 juni 2025 Jakobus 4:15
14 juni 2025 Romeinen 8:35-37
13 juni 2025 Romeinen 6:13
12 juni 2025 Psalm 103:12
11 juni 2025 Jeremia 29:11
10 juni 2025 Jesaja 61:10
 

Home