Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Maandag 16 juni 2025

 

Jeremia 6:16

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Zo zegt de HEERE: Staat op de wegen, en ziet toe, en vraagt naar de oude paden, waar toch de goede weg zij, en wandelt daarin; zo zult gij rust vinden voor uw ziel; maar zij zeggen: Wij zullen [daarin] niet wandelen." (Jer 6:16 STV)

"Dit zegt de Heer: 'Ik heb mijn volk gewaarschuwd: Sta eens stil op de weg die je gaat, kijk eens naar wat je aan het doen bent, kijk eens naar wat je voorouders deden, vraag welke weg de goede is. Als je de goede weg volgt, zul je rust vinden. Maar jullie zeiden: Dat doen we niet."

"Zo zegt de HERE: Gaat staan aan de wegen, en ziet en vraagt naar de oude paden, waar toch de goede weg is, opdat gij die gaat en rust vindt voor uw ziel; maar zij zeggen: Wij willen die niet gaan."

"Dit zegt de HEER: Ga op de kruispunten staan, denk na, kijk naar de oude wegen. Welke weg leidt naar het goede? Sla die in, en vind rust. Maar zij zeggen: "Dat doen wij niet.""

"Toch blijft de HERE tegen u zeggen: Vraag waar de goede weg is, de vertrouwde paden, die u lang geleden bewandelde. Als u die volgt, zult u rust vinden voor uw ziel. Maar u antwoordt: "Nee, die weg willen wij niet!"

 

Overdenking van vandaag:

Verleiding is een keuze tussen de wil van God voor ons - het oude pad - en een binnenweg door Satan gegeven - het nieuwe pad. Zo vaak wordt Satans pad aan ons getoond als een snelle route naar geluk, voorspoed en prestatie. Echter, dit pad leidt ons weg van God en de zegeningen die hij graag aan ons wil geven. Laten we niet net als de mensen van God zijn in de tijd van Jeremia die weigerden Gods weg te gaan en zeiden: "We willen deze weg niet nemen." Het resultaat van hun keuze was hun eigen vernietiging.

 

Gebed:

Vader, almachtige God, vergeef me voor het afdwalen van uw pad en het zoeken naar een manier die gemakkelijker lijkt en een pad dat lijkt te leiden tot meer geluk op een snellere manier. Help me, door uw Heilige Geest, de facades van Satans verleidingen te doorzien en hun bittere einde te zien. Ik weet dat uw weg de weg van vreugde, vrede en rust is. Geef me de moed om het met vertrouwen te volgen. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

15 juni 2025 Jakobus 4:15
14 juni 2025 Romeinen 8:35-37
13 juni 2025 Romeinen 6:13
12 juni 2025 Psalm 103:12
11 juni 2025 Jeremia 29:11
10 juni 2025 Jesaja 61:10
9 juni 2025 1 Johannes 1:9
 

Home