Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Zaterdag 14 juni 2025

 

Romeinen 8:35-37

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, naaktheid, of gevaar, of zwaard? (Gelijk geschreven is: Want om Uwentwil worden wij den gansen dag gedood; wij zijn geacht als schapen ter slachting.) Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft." (Ro 8:35-37 STV)

"Wie kan ons scheiden van Christus, die ons liefheeft? Leed of ellende, vervolging, honger of armoede, levensgevaar of de dood? Het is zoals de Schrift zegt: Om onze trouw aan u zijn we voortdurend in levensgevaar; we worden behandeld als slachtvee. Maar dat alles komen we zegevierend te boven, dankzij hem die ons liefheeft."

"Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard? Gelijk geschreven staat: Om Uwentwil worden wij de ganse dag gedood, wij zijn gerekend als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad."

"Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard? Er staat geschreven: 'Om u worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht.' Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem die ons heeft liefgehad."

"Wat kan ons ooit van de liefde van Christus scheiden? Onderdrukking? Nood? Vervolging? Honger? Ontbering? Gevaar? De dood? Wij lezen in de Psalmen dat wij, omdat wij bij Hem horen, de hele dag de dood voor ogen hebben. Wij worden beschouwd als slachtschapen. Maar onder al die omstandigheden hebben wij, dank zij Hem Die zoveel van ons houdt, de overwinning!"

 

Overdenking van vandaag:

"Meer dan overwinnaars." Wat een geweldige zin. In Christus, dit is wie we zijn: "meer dan overwinnaars." Geen ontbering, vijand, fysieke ramp, zelfs dood, kan ons scheiden van Jezus. Zodra ons leven verbonden wordt met Jezus, is onze toekomst verbonden met hem (Kol. 3:1-4).

 

Gebed:

Almachtige God, ik weet niet hoe ik u genoeg kan bedanken. Dank u voor het vertrouwen dat ik in Jezus heb. Dank u voor uw gave van genade. Dank u voor uw Geest die in mij is. Dank u voor uw belofte van de hemel. Dank u voor uw liefde die mij gered heeft en mij opnieuw heeft doen leven. Dank u voor de zekerheid dat ik nooit alleen zal zijn wat ik ook te verduren krijg. Maar vooral, Heer, dank ik u voor het helpen begrijpen dat er in deze wereld niets kan gebeuren dat de kracht heeft om mij weg te halen van Jezus' liefde. Ik kijk er naar uit om voor eeuwig bij u te zijn. Dank u in Jezus' naam. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

13 juni 2025 Romeinen 6:13
12 juni 2025 Psalm 103:12
11 juni 2025 Jeremia 29:11
10 juni 2025 Jesaja 61:10
9 juni 2025 1 Johannes 1:9
8 juni 2025 Micha 6:8
7 juni 2025 Matthëus 7:7
 

Home