Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Dinsdag 10 juni 2025

 

Jesaja 61:10

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Ik ben zeer vrolijk in den HEERE, mijn ziel verheugt zich in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met de klederen des heils, den mantel der gerechtigheid heeft Hij mij omgedaan; gelijk een bruidegom zich met priesterlijk sieraad versiert, en als een bruid zich versiert met haar gereedschap." (Jes 61:10 STV)

"Jeruzalem zegt: 'Ik zing van vreugde om wat de Heer, mijn God, heeft gedaan. Hij deed mij aan het kleed van de redding, hij sloeg om mij heen de mantel van het heil. Ze sieren mij als een erekroon een bruidegom, als juwelen een bruid."

"Ik verblijd mij zeer in de HERE, mijn ziel juicht in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met de klederen des heils, met de mantel der gerechtigheid heeft Hij mij omhuld, gelijk een bruidegom, die zich als een priester het hoofdsieraad ombindt, en gelijk een bruid, die zich met haar versierselen tooit."

"Ik vind grote vreugde in de HEER, mijn hele wezen jubelt om mijn God. Hij deed mij het kleed van de bevrijding aan, hulde mij in de mantel van de gerechtigheid, zoals een bruidegom een kroon opzet, zoals een bruid zich tooit met haar sieraden."

"Laat mij u vertellen hoe gelukkig God mij heeft gemaakt! Want Hij heeft mij gekleed in gewaden van heil en een mantel van gerechtigheid over mijn schouder gelegd. Ik lijk wel een bruidegom in zijn trouwpak of een bruid met haar sieraden."

 

Overdenking van vandaag:

Dit is Gods belofte aan zijn volk nadat hun Messias komt met genezing en macht om hen te zegenen met de genade van de Heer. Op vele manieren is dit onze belofte als christen.  

Wij zijn echt enorm dankbaar want God heeft ons bevrijd van de wet, van de zonde en van de dood door de komst van onze Heiland en Heer. Door het offer van Jezus zijn wij als Gods kinderen bekleed met Christus (Gal. 3:26-27) en is ons de kleding van de verlossing en de gewaden van zijn gerechtigheid gegeven.

 

Gebed:

Dank u Vader, dat u mij rechtvaardig maakt door Jezus' offer. Dank u, Heer Jezus, dat u de prijs voor mijn zonden betaald hebt en mij leven geeft. Dank u, Heilige Geest, dat u mij gereinigd hebt van mijn zonde en mij kracht hebt gegeven om te leven voor God. God mag ik leven op een zodanige wijze dat degenen die rondom mij zijn, weten dat u me heel en heilig gemaakt hebt. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

9 juni 2025 1 Johannes 1:9
8 juni 2025 Micha 6:8
7 juni 2025 Matthëus 7:7
6 juni 2025 Spreuken 3:5-6
5 juni 2025 Psalm 103:5
4 juni 2025 Romeinen 6:3-4
3 juni 2025 Spreuken 16:3
 

Home