Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Woensdag 4 juni 2025

 

Romeinen 6:3-4

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in Zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden." (Ro 6:3-4 STV)

"Door de doop die ons één maakte met Christus Jezus, werd zijn dood ook onze dood. Dat weet u toch wel! Door de doop zijn we dus met hem gestorven en begraven. En zoals Christus uit de dood is opgewekt door de verheven macht van de Vader, zo gaan ook wij een nieuw leven leiden."

"Of weet gij niet, dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen."

"Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood? We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden."

"Weet u niet dat ieder die in Christus Jezus gedoopt is, met Hem één is geworden in Zijn dood? Die doop in Hem was onze begrafenis. En zoals Christus weer levend is gemaakt door de heerlijke macht van de Vader, zo mogen wij nu ook een heel nieuw leven leiden."

 

Overdenking van vandaag:

Doop is veel meer dan nat worden of iets afstrepen op de lijst van de dingen die je moet doen. Weet je; wat redt is Jezus' dood, begrafenis en opstanding (1 Kor. 15:1-5).  

God heeft ons de ongelofelijke genade gegeven (Rom. 6:1,14,15) om te kunnen delen in Jezus' reddende werk door geloof en het ervaren in de doop (Gal. 3:26-27). We sterven voor de oude manier van leven en begraven het in het verleden. Het houdt ons niet langer vast. Deze dood is de dood die het meest belangrijk is.  

Verhoogd tot een nieuw leven, is ons leven nu samengevoegd met Christus en zijn toekomst wordt onze eigen toekomst (vgl. Kol 3:1-4). Het leven dat we nu leiden is om God te verheerlijken en met hem te leven voor eeuwig. Dat betekent dat het evangelie niet alleen iets is dat gepredikt wordt, het is iets wat we ervaren door genade.

 

Gebed:

Dank u Vader, dat u mij uit de dood gehaald heeft om een nieuw leven te leiden in Jezus. Dank u voor uw genade in het sturen van Jezus. Dank u voor uw genade; dat u Jezus' dood, begrafenis en verrijzenis iets gemaakt hebt wat ik ervaren heb. Laat mijn leven uw machtige genade, die u aan mij hebt gegeven, weerspiegelen. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

3 juni 2025 Spreuken 16:3
2 juni 2025 Galaten 6:2
1 juni 2025 Romeinen 6:1
31 mei 2025 Jesaja 40:30-31
30 mei 2025 Galaten 2:20
29 mei 2025 Galaten 5:25
28 mei 2025 Spreuken 31:8
 

Home