Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Zaterdag 24 mei 2025

 

Handelingen 16:25

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En omtrent den middernacht baden Paulus en Silas, en zongen Gode lofzangen en de gevangenen hoorden naar hen." (Hnd 16:25 STV)

"Omstreeks middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden en ook zongen zij, tot eer van God. De andere gevangenen luisterden toe."

"Maar omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen Gods lof, en de gevangenen luisterden naar hen."

"Om middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden en zongen ze lofliederen voor God. De andere gevangenen luisterden aandachtig naar hen."

"Rond middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden. Zij zongen lofliederen voor God en de andere gevangenen luisterden naar hen."

 

Overdenking van vandaag:

Onterecht waren Paulus en Silas in de gevangenis geplaatst, vastgezet. Onder zulke vreselijke omstandigheden, wisten ze God te loven in hymnen en tot hun Vader in de hemel te bidden. Onder dit soort druk, trok hun geloof de aandacht van de andere gevangenen die naar hen luisterden.  

We moeten eraan herinnerd worden dat in de loop der jaren van christelijke getuigen, een aantal van de meest effectieve tijden van evangelisatie plaats vond omdat christenen trouw bleven en vreugdevolle mensen bleven, ondanks vervolging en intimidatie. Niets moet ons gebed en lof beperken. God zal ze gebruiken om de harten van degenen op de meest moeilijke plaatsen te raken!

 

Gebed:

Heilige Vader, in tijden van negatieve reactie die ik krijg vanwege mijn geloof, bid ik dat u mij een liefdevol, gerespecteerd en krachtig getuige van Jezus zal maken. Ik vraag dit niet zodat ik kan opscheppen, maar opdat anderen uw genade beter kunnen kennen en bij Jezus kunnen komen om gered te worden. In naam van mijn Heiland, Jezus, bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

23 mei 2025 Judas 24-25
22 mei 2025 Efeziėrs 2:10
21 mei 2025 1 Petrus 5:7
20 mei 2025 Filippensen 1:21
19 mei 2025 1 Petrus 5:6-7
18 mei 2025 Filippensen 1:19
17 mei 2025 Spreuken 10:29
 

Home