Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Vrijdag 23 mei 2025

 

Judas 24-25

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Hem nu, Die machtig is u van struikelen te bewaren, en onstraffelijk te stellen voor Zijn heerlijkheid, in vreugde, Den alleen wijzen God, onzen Zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, beide nu en in alle eeuwigheid. Amen." (Jds 1:24-25 STV)

"Aan hem die in staat is u voor struikelen te behoeden en u op te stellen voor zijn luisterrijke troon, vlekkeloos en juichend van vreugde aan de enige God, die ons redt door Jezus Christus, onze Heer, komt heerlijkheid toe en majesteit, macht en gezag, voor de aanvang der tijden, nu, en voor altijd en eeuwig. Amen."

"Hem nu, die u voor struikelen kan behoeden en onberispelijk doen staan voor zijn heerlijkheid in grote vreugde, de enige God, onze Heiland, zij door Jezus Christus, onze Here, heerlijkheid, majesteit, kracht en macht voor alle eeuwigheid, en nu en in alle eeuwigheden! Amen."

"De enige God, die de macht heeft u voor struikelen te behoeden en u onberispelijk en juichend van vreugde voor zijn majesteit te laten verschijnen, die ons redt door Jezus Christus, onze Heer, hem behoort de luister, de majesteit, de kracht en de macht, vˇˇr alle eeuwigheid, nu en tot in alle eeuwigheid. Amen."

"God kan ervoor zorgen dat u niet struikelt. Hij kan u zover brengen dat u zonder gebreken en vol blijdschap voor Zijn schitterende troon komt te staan. Hij is de enige God; Hij redt ons door onze Here Jezus Christus. Voor Hem is alle heerlijkheid en majesteit, alle kracht en macht, sinds het begin, nu en voor eeuwig. Amen."

 

Overdenking van vandaag:

Twee dingen die ik absoluut vertrouw: 1) Gods kracht en macht en 2) mijn vreugde op zijn aanwezigheid waarin ik zal delen. Mijn beste inspanningen zullen altijd te kort doen, maar Gods genade is groter en glorieuzer dan mijn beste inspanningen! De zuiverheid die ik heb wanneer ik voor hem sta is gebaseerd op zijn genade en barmhartigheid. Hoe kan ik hem niet eren vanuit een dankbaar hart en uitkijken naar het moment dat ik oog in oog met hem zal staan in heerlijkheid?

 

Gebed:

Vader, u bent vriendelijk, u bent glorieus en u alleen bent God! Ik prijs u voor wat u hebt gedaan in mijn leven door uw Geest die mij verandert heeft. Versterk mij alstublieft en blijf voor mij zorgen. Ik ben zeker over mijn redding door uw grootheid en genade. Vervul uw plannen die u met mij hebt en breng me naar uw troon van heerlijkheid met grote vreugde. In Jezus' naam. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

22 mei 2025 EfeziŰrs 2:10
21 mei 2025 1 Petrus 5:7
20 mei 2025 Filippensen 1:21
19 mei 2025 1 Petrus 5:6-7
18 mei 2025 Filippensen 1:19
17 mei 2025 Spreuken 10:29
16 mei 2025 Spreuken 3:1-2
 

Home