Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Vrijdag 15 maart 2024

 

Genesis 3:15

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad; datzelve zal u den kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen." (Ge 3:15 STV)

"Vijandschap zal er zijn tussen jou en de vrouw, tussen al jullie nakomelingen: zij zullen jouw kop vertrappen, jij zult hen in de hiel bijten.'"

"En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen."

"Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht en het hare, zij verbrijzelen je kop, jij bijt hen in de hiel.'"

"De vrouw en jij, en al jullie nakomelingen, zullen voortaan vijanden zijn. Eén van haar nakomelingen zal je de kop vermorzelen en jij zult zijn hiel verbrijzelen."

 

Overdenking van vandaag:

Dit is Gods vloek op de slang die Eva en Adam verleidde tot zonde. Satan is de persoonlijkheid achter de slang. Zelfs in deze vloek, zelfs in de erkenning van een strijd tussen de nakomelingen van de vrouw en Satan, zet God zijn belofte vast voor onze betere toekomst. In Jezus komt deze toekomst!  

Satan lijkt de strijd te winnen op het Kruis, maar na het verstrijken van drie dagen verandert alles. Jezus' overwinning op de dood laat hem achter met slechts een "gekneusde hiel", maar laat Satan machteloos achter om de dood tot slotwoord te maken. De beste plannen en grootste macht van de Duivel liggen verpletterd bij de deuropening van Jezus' lege graf!

 

Gebed:

Dank u, Vader, voor het wegnemen van de dood en het oprichten van een zekere hoop voor mijn toekomst. Ik geloof niet alleen dat Jezus uit de dood opstond, maar ik geloof ook dat u mij op laat staan en me zegent met een eeuwig leven in uw aanwezigheid. Voor deze blijvende overwinning, prijs ik u in Jezus' naam. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

14 maart 2024 Markus 3:14
13 maart 2024 Galaten 3:13
12 maart 2024 Kolossensen 3:12
11 maart 2024 1 Korinthiërs 3:11
10 maart 2024 Galaten 3:10-11
9 maart 2024 Romeinen 3:9-10
8 maart 2024 Psalm 3:8
 

Home