Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Donderdag 22 mei 2025

 

Efeziërs 2:10

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen." (Efe 2:10 STV)

"We zijn het werk van God, hij heeft ons geschapen in Christus Jezus om het goede werk te doen dat hij heeft voorbereid."

"Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen."

"Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God mogelijk heeft gemaakt."

"God heeft ons één gemaakt met Jezus Christus met de bedoeling dat wij het goede zouden doen, want dat heeft Hij altijd al gewild. Maar dan moeten wij daar ook ernst mee maken en die dingen doen!"

 

Overdenking van vandaag:

Wij zijn niet alleen gered van de dood door de genade; we zijn gered door genade voor Gods heerlijkheid. Hij heeft ons opnieuw gecreëerd. Wij zijn zijn vakmanschap, zijn kunstenaarschap en hij verlangt om zijn goedheid en genade te tonen door onze daden en woorden wanneer wij anderen helpen.

 

Gebed:

Heer, Schepper en Drager van alle dingen, doe alstublieft uw creatieve werk in mij, vorm mij tot een nuttig hulpmiddel om u te kunnen dienen. Gebruik alstublieft mijn invloed en uw vaardigheden die in mij zijn, om tot zegen te zijn voor mijn familie, mijn vrienden en zij die om me heen zijn. Zij die behoefte hebben om uw genade beter te kennen. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

21 mei 2025 1 Petrus 5:7
20 mei 2025 Filippensen 1:21
19 mei 2025 1 Petrus 5:6-7
18 mei 2025 Filippensen 1:19
17 mei 2025 Spreuken 10:29
16 mei 2025 Spreuken 3:1-2
15 mei 2025 Handelingen 13:3
 

Home