Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Woensdag 14 mei 2025

 

Handelingen 13:2

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En als zij den Heere dienden, en vastten, zeide de Heilige Geest: Zondert Mij af beiden Barnabas en Saulus tot het werk, waartoe Ik hen geroepen heb." (Hnd 13:2 STV)

"Eens, toen zij aan het vasten waren en een dienst hielden ter ere van de Heer, sprak de heilige Geest: 'Maak Barnabas en Saulus vrij voor de taak waartoe ik hen geroepen heb.'"

"En terwijl zij vastten bij de dienst des Heren, zeide de Heilige Geest: Zondert Mij nu Barnabas en Saulus af voor het werk, waartoe Ik hen geroepen heb."

"Op een dag, toen ze aan het vasten waren en een gebedsdienst hielden voor de Heer, zei de heilige Geest tegen hen: 'Stel mij Barnabas en Saulus ter beschikking voor de taak die ik hun heb toebedeeld.'"

"Op een dag, toen deze mannen vastten en bij elkaar waren om de Here te aanbidden, zei de Heilige Geest tegen hen: "Geef Mij Barnabas en Saulus, want Ik heb een speciale taak voor hen."

 

Overdenking van vandaag:

Wanneer mensen oprecht aanbidden, wanneer ze vasten en Gods wil zoeken, roept hij hen op tot een missie en om te dienen. Christelijk aanbidden is een beginnende weg tot christelijke missie. We moeten niet zo gevangen raken in de ervaring van aanbidding dat we het bij de deur laten wanneer we weggaan.  

In plaats daarvan moeten we begrijpen dat onze "persoonlijke" of kerkelijke eredienst er is om ons te inspireren om in het openbaar te eren en te dienen in de wereld van ons dagelijks leven (vgl. Rom. 12:1-2). Wanneer wij aanbidden met onze broeders en zusters, moeten we ook luisteren naar de woorden van de liederen, de boodschap van het schrift en de overtuiging van de Heilige Geest in ons hart. God roept een ieder van ons op voor een speciale missie in onze wereld!

 

Gebed:

Vader, help me alstublieft duidelijk uw wil te onderscheiden en uw leiden te volgen terwijl ik u aanbid elke dag de gehele dag door. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

13 mei 2025 MatthŽus 5:14
12 mei 2025 MatthŽus 5:13
11 mei 2025 Lukas 6:27
10 mei 2025 2 Petrus 3:9
9 mei 2025 Spreuken 10:17
8 mei 2025 1 KorinthiŽrs 2:9
7 mei 2025 Jakobus 3:13
 

Home