Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Zaterdag 10 mei 2025

 

2 Petrus 3:9

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"De Heere vertraagt de belofte niet (gelijk enigen [dat] traagheid achten), maar is lankmoedig over ons, niet willende, dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen." (2Pe 3:9 STV)

"De Heer stelt wat hij heeft beloofd, niet uit, zoals sommigen denken. Hij heeft alleen maar geduld met u. Hij wil niet dat er ook maar iemand verloren gaat, maar dat allen tot inkeer komen."

"De Here talmt niet met de belofte, al zijn er, die aan talmen denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen."

"De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen menen; hij heeft alleen maar geduld met u, omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat."

"Hij wil niet dat er iemand verloren gaat, maar dat alle mensen tot bekering komen."

 

Overdenking van vandaag:

God wil dat alle mensen tot inkeer worden gebracht, zodat ze zijn genade kunnen ontvangen en met hem in heerlijkheid kunnen leven. Als dat Gods passie is, waarom kunnen we het niet onze passie maken?

 

Gebed:

Vader, ik weet dat u de dag van Jezus' terugkeer in uw handen houdt en u alleen de reden weet waarom hij wacht om terug te keren. Maar Vader, ik weet ook dat u wilt dat alle mensen Jezus kennen als hun Heiland. Gebruik mij alstublieft om de boodschap van verlossing te delen en de gave van uw genade te delen met iemand die in mijn omgeving is deze week. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

9 mei 2025 Spreuken 10:17
8 mei 2025 1 Korinthiėrs 2:9
7 mei 2025 Jakobus 3:13
6 mei 2025 Spreuken 3:7
5 mei 2025 Psalm 139:23-24
4 mei 2025 Jakobus 1:5
3 mei 2025 Handelingen 1:14
 

Home