Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Donderdag 8 mei 2025

 

1 Korinthiėrs 2:9

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Maar gelijk geschreven is: Hetgeen het oog niet heeft gezien, en het oor niet heeft gehoord, en in het hart des mensen niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft dien, die Hem liefhebben." (1Co 2:9 STV)

"Met de woorden van de Schrift gezegd: Iets dat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen; iets dat God heeft weggelegd voor wie hem liefhebben."

"Maar, gelijk geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben."

"Maar het is zoals geschreven staat: 'Wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie hem liefheeft.'"

"Dat staat ook in de Boeken: "Wat niemand heeft gezien, niemand heeft gehoord en wat niemand ooit bedacht, dat heeft God allemaal klaar voor hen, die Hem liefhebben."

 

Overdenking van vandaag:

Kinderen kijken uit naar kerst, Disneyland en de zomervakantie. Ze bedenken hoe fantastisch die dingen kunnen zijn. Christenen kijken uit naar de hemel en dromen van het persoonlijk zien van de Heer, dromen van de hereniging met degenen die we lief hebben die voor ons naar huis gegaan zijn naar de Heer en dromen van het delen in de heerlijkheid van Jezus en zijn engelen.  

Maar we kunnen niet eens beginnen ons de geweldige dingen voor te stellen die God ons heeft voorbereid. Ze zijn veel glorieuzer dan we kunnen dromen of denken. Dus laten we verwachten dat we verrast worden en met passie leven voor de motivatie van het koninkrijk te weten dat elk verlies, elke wond, elk probleem "in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard." (Rom. 8:18)

 

Gebed:

Dank u, Vader, voor de voorbereiding van een plaats van glorie voor mij met u in de hemel. Ik geloof dat het veel groter is dan wat ik ooit zou kunnen denken. Dank u, Jezus, om terug te gaan naar de hemel om die plaats voor mij voor te bereiden. Ik kijk uit naar de dag dat ik in uw aanwezigheid ben en u eer met de engelen. In Jezus' naam prijs en dank ik u. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

7 mei 2025 Jakobus 3:13
6 mei 2025 Spreuken 3:7
5 mei 2025 Psalm 139:23-24
4 mei 2025 Jakobus 1:5
3 mei 2025 Handelingen 1:14
2 mei 2025 Spreuken 10:12
1 mei 2025 1 Petrus 3:15
 

Home