Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Vrijdag 16 februari 2024

 

Maleachi 2:16

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Want de HEERE, de God Israels, zegt, dat Hij het verlaten haat, alhoewel hij den wrevel bedekt met Zijn kleed, zegt de HEERE der heirscharen; daarom wacht u met uw geest, dat gij niet trouwelooslijk handelt." (Mal 2:16 STV)

"De almachtige Heer, de God van IsraŽl, zegt: 'Ik verafschuw het wanneer iemand zijn vrouw verstoot. Het is even erg als moord. Beheers je en blijf je vrouw trouw.'"

"Want Ik haat de echtscheiding, zegt de HERE, de God van Israel, en dat men zijn gewaad met geweldpleging overdekt, zegt de HERE der heerscharen. Daarom, weest op uw hoede voor uw hartstocht en weest niet ontrouw."

"Want de HEER, de God van IsraŽl, zegt dat hij het verafschuwt wanneer een man zijn vrouw wegstuurt. Wie zoiets doet besmeurt zichzelf met onrechtĖzegt de HEER van de hemelse machten. Speel niet met je leven en gedraag je niet langer trouweloos."

"Want Ik haat de echtscheiding," zegt de HERE, de God van IsraŽl. "En Ik haat mensen, die geweld plegen." Wees daarom op uw hoede voor hartstocht en word uw vrouw niet ontrouw."

 

Overdenking van vandaag:

In een wegwerpmaatschappij wil God ons laten weten dat hij het haat als we mensen wegwerpen. Laten we elkaar oproepen tot Gods waarden, tot Gods heiligheid. Laten we onze geest niet verduisterd laten worden door egoÔsme en rancune. Laten we vertrouwen in God niet breken door hen die het dichtst bij ons staan te behandelen met minachting. En in een wereld waar mensen gebroken zijn door scheidingen, laten we hen vinden, hen in de armen sluiten en ze naar huis bij Gods troon brengen voor genezing.

 

Gebed:

Almachtige God, maak alstublieft onze woorden sterk, onze beloften blijvend en onze levens trouw aan de beloften die we maken met u en aan elkaar. Dank u voor het grote voorbeeld van zo velen van uw mensen die geweldig sterke huwelijken hebben gehad. Zegen mij en mijn huis met een erfenis van getrouwheid die blijft voor generaties die komen. En lieve Vader, gebruik mij alstublieft om diegenen thuis te brengen die gebroken en verdrietig zijn in hun huwelijk dat faalde. In Jezus' naam. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

15 februari 2024 Filippensen 2:14-15
14 februari 2024 Habakuk 2:14
13 februari 2024 JoŽl 2:13
12 februari 2024 Jeremia 2:12-13
11 februari 2024 Spreuken 2:11
10 februari 2024 EfeziŽrs 2:10
9 februari 2024 Habakuk 2:9
 

Home