Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Dinsdag 29 april 2025

 

Filippensen 4:8

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Voorts, broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk is, al wat wel luidt, zo er enige deugd is, en zo er enige lof is, bedenkt datzelve;" (Flp 4:8 STV)

"Tenslotte, broeders en zusters, overweeg steeds wat waar en verheven is, rechtvaardig en zuiver, beminnelijk en eervol, alles wat deugdzaam is en lof verdient."

"Voorts, broeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenkt dat;"

"Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient."

"Broeders, richt daarom uw gedachten op alles wat waar, eervol, rechtvaardig, zuiver en mooi is en wat goed bekend staat, kortom alles wat deugdzaam en loffelijk is."

 

Overdenking van vandaag:

Laten we onze gedachten uit de goot halen en onze harten richten op Gods heerlijkheid.

 

Gebed:

Rechtvaardige en Heilige God, u bent geweldig en glorieus, perfect op elk gebied en niet te bevatten. Wek alstublieft het karakter van uw heiligheid in mij op door uw Heilige Geest. Help me alstublieft de goede en glorieuze dingen te zien en mij erop te focussen die u vandaag op mijn pad plaatst en elke dag dat u mij leven geeft. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

28 april 2025 Psalm 85:6
27 april 2025 Psalm 121:8
26 april 2025 Psalm 121:3
25 april 2025 Psalm 121:1-2
24 april 2025 Spreuken 10:21
23 april 2025 Filippensen 4:23
22 april 2025 1 Korinthiėrs 15:58
 

Home