Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Vrijdag 25 april 2025

 

Psalm 121:1-2

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Een lied Hammaaloth. Ik hef mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van den HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft." (Ps 121:1-2 STV)

"Een pelgrimslied. Ik kijk naar de bergen. Vanwaar zal er hulp voor mij komen? Te hulp komt mij de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft."

"Een bedevaartslied. Ik hef mijn ogen op naar de bergen: vanwaar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de HERE, die hemel en aarde gemaakt heeft."

"Een pelgrimslied. Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp? Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft."

"Een bedevaartslied. Ik kijk omhoog naar de bergen. Waar vandaan kan ik hulp verwachten? De HERE helpt mij. Hij heeft immers de hemel en de aarde gemaakt?"

 

Overdenking van vandaag:

Aangezien God door te spreken het universum liet ontstaan, en aangezien God onze namen kent en het aantal haren op ons hoofd ... weten we zeker dat we voor hulp naar hem toe kunnen gaan. Laat we onze ogen en onze harten opheffen naar El Shaddai, Here God van de bergen en weten dat de Almachtige onze behoeften ziet, onze vragen hoort en zorgt voor onze harten.

 

Gebed:

Heilige en almachtige Abba Vader, ik kijk naar u voor hulp. U bent de enige ware bron van verlossing, kracht, troost, aanmoediging, hoop en voortreffelijkheid in mijn leven. Geef me alstublieft de wijsheid om uw wil te kennen en te kiezen voor uw wil in mijn leven. Dank u voor uw trouw door de eeuwen heen aan uw mensen en aan mij in mijn leven. In Jezus' naam. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

24 april 2025 Spreuken 10:21
23 april 2025 Filippensen 4:23
22 april 2025 1 Korinthiėrs 15:58
21 april 2025 1 Korinthiėrs 15:57
20 april 2025 1 Korinthiėrs 15:55
19 april 2025 1 Korinthiėrs 15:54
18 april 2025 1 Korinthiėrs 15:51-53
 

Home