Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Donderdag 15 februari 2024

 

Filippensen 2:14-15

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken; Opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn, kinderen Gods zijnde, onstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht, onder welke gij schijnt als lichten in de wereld;" (Flp 2:14-15 STV)

"Doe wat u doen moet zonder te mopperen of tegen te spreken. Zorg ervoor dat u onberispelijk en onkreukbaar bent. Wees smetteloos als kinderen van God. U moet als sterren aan de hemel schitteren te midden van verdorven en ontaarde mensen."

"Doet alles zonder morren of bedenkingen, opdat gij onberispelijk en onbesmet moogt zijn, onbesproken kinderen Gods te midden van een ontaard en verkeerd geslacht, waaronder gij schijnt als lichtende sterren in de wereld,"

"Doe alles zonder morren en tegenspreken, opdat u zuiver en smetteloos bent, onberispelijke kinderen van God te midden van een verdorven en ontaarde generatie, waartussen u schittert als sterren aan de hemel."

"Doe alles zonder mopperen en zonder ruzie, zodat niemand een kwaad woord van u kan zeggen. Leef in deze ontwrichte, bedorven wereld als zuivere, onschuldige kinderen van God. Want in deze wereld bent u als sterren die het licht van God uitstralen en"

 

Overdenking van vandaag:

We zouden niet verrast moeten zijn dat ongelovigen rondom ons andere normen en waarden hebben dan wijzelf. Tenslotte is een ster ook niet verrast om te ontdekken dat het schijnt in een uitspansel van duisternis er omheen. Kijk, een ster en een volgeling van Jezus delen één basisprincipe: het uitstralen van ons licht in de duisternis, hoe groot de duisternis ook is!

 

Gebed:

Heilige en rechtvaardige Heer. Ik kan alleen uitkijken naar de dag waarop ik uw glorie zal zien en in uw aanwezigheid zal staan. Geef me uw moed en integriteit om een licht te zijn voor hen die omkleed zijn met duisternis. In Jezus' naam bid ik tot u. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

14 februari 2024 Habakuk 2:14
13 februari 2024 Joël 2:13
12 februari 2024 Jeremia 2:12-13
11 februari 2024 Spreuken 2:11
10 februari 2024 Efeziërs 2:10
9 februari 2024 Habakuk 2:9
8 februari 2024 Efeziërs 2:8-9
 

Home