Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Vrijdag 18 april 2025

 

1 Korinthiėrs 15:51-53

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Ziet, ik zeg u een verborgenheid: wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden; In een punt des [tijds], in een ogenblik, met de laatste bazuin; want de bazuin zal slaan, en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden. Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen, en dit sterfelijke [moet] onsterfelijkheid aandoen." (1Co 15:51-53 STV)

"Ik zal u een geheim vertellen: we zullen niet allemaal sterven, maar wel allemaal veranderd worden, opeens, in een oogwenk, bij het laatste bazuingeschal. Want de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen worden opgewekt, en wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijk lichaam moet bekleed worden met onvergankelijkheid, dit sterfelijk lichaam met onsterfelijkheid."

"Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen."

"Ik zal u een geheim onthullen: wij zullen niet allemaal eerst sterven–toch zullen wij allemaal veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, wanneer de bazuin het einde inluidt. Wanneer de bazuin weerklinkt, zullen de doden worden opgewekt met een onvergankelijk lichaam en zullen ook wij veranderen. Want het vergankelijke lichaam moet worden bekleed met het onvergankelijke, het sterfelijke lichaam met het onsterfelijke."

"Wat ik u nu verder vertel, heeft God tot nog toe verborgen gehouden: Wij, als gelovigen, zullen niet allemaal sterven, maar wel allemaal in een oogwenk een nieuw lichaam krijgen op het moment dat de laatste trompet schalt. Ja, er zal het machtig geluid van een trompet te horen zijn; en dan zullen de doden voor altijd levend worden gemaakt en wijzelf zullen een nieuw lichaam krijgen. Ons vergankelijke, sterfelijke lichaam zal verwisseld worden voor een onvergankelijk, onsterfelijk lichaam."

 

Overdenking van vandaag:

Ik ga veranderd worden! Jij gaat veranderen! We hebben het niet over een nieuwe garderobe of kapsel. We praten niet over een nieuwe auto of een nieuwe plek om te wonen. We hebben het over een grote, zware zuivering! We worden onsterfelijk gemaakt. We gaan onverwoestbaar worden. We zullen niet langer bederfelijke goederen zijn! We zijn gebonden voor glorie.

 

Gebed:

Moedig mijn geloof aan, God, om te vertrouwen op uw timing en te steunen op uw genade. Ik denk dat u niet alleen alle mysteries weet, maar dat u alle triomfen in uw hand heeft. Maak me alstublieft een overwinnaar, Almachtige Here, door het machtige werk van uw Zoon. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

17 april 2025 1 Korinthiėrs 15:25-26
16 april 2025 1 Korinthiėrs 15:24
15 april 2025 1 Korinthiėrs 15:20
14 april 2025 Spreuken 10:2
13 april 2025 Filippensen 4:19
12 april 2025 Filippensen 4:12-13
11 april 2025 1 Korinthiėrs 15:19
 

Home