Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Vrijdag 4 april 2025

 

Filippensen 4:4

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Verblijdt u in den Heere te allen tijd; wederom zeg ik: Verblijdt u." (Flp 4:4 STV)

"Wees altijd blij in de Heer. Nog eens: wees blij!"

"Verblijdt u in de Here te allen tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u!"

"Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd."

"Wees blij in de Here; ik zeg het nog eens: Verheug u in Hem!"

 

Overdenking van vandaag:

Soms kunnen de meningsverschillen van de kerk ontmoedigend zijn en de oorzaak zijn dat we de ongelooflijke zegeningen, die we hebben in Gods gezin, uit het oog verliezen. We hebben vele redenen om te juichen in de Heer. Laten we die niet uit het oog verliezen, vooral als degenen rondom ons verstrengeld raken in pietluttigheden en rivaliteit. Laten we herinneren dat onze hoop in de gekruisigde Nazarener is, die ook onze verrezen Heer is en onze altijd aanwezige Heiland.

 

Gebed:

Vader, ik dank u voor de vreugde die ik heb in het kennen van Jezus. Ik verheug me in de verlossing die u mij bracht door zijn dood en opstanding. Met vreugde kijk ik uit naar de dag van groot feest wanneer hij terugkeert om uw glorie met mij te delen en al diegenen die uitzien naar zijn komst. Zelfs in mijn donkerste momenten van wanhoop dank ik u voor de vlam van hoop en de zekerheid van overwinning die mijn diepe en blijvende vreugde versterkt: de vreugde dat ik uw kind ben. In naam van mijn Heiland, de Heer Jezus, bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

3 april 2025 Filippensen 4:9
2 april 2025 1 Korinthiėrs 1:30
1 april 2025 1 Korinthiėrs 1:27
31 maart 2025 Efeziėrs 3:20-21
30 maart 2025 Efeziėrs 3:17-19
29 maart 2025 Efeziėrs 3:16-17
28 maart 2025 Romeinen 8:26-27
 

Home