Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Woensdag 14 februari 2024

 

Habakuk 2:14

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Want de aarde zal vervuld worden, dat zij de heerlijkheid des HEEREN bekennen, gelijk de wateren [den] [bodem] [der] zee bedekken." (Hab 2:14 STV)

"Maar eens zullen de mensen vol zijn van de kennis van de majesteit van de Heer, zo vol als de zee is met water."

"Want de aarde zal vol worden van de kennis van des HEREN heerlijkheid, gelijk de wateren die de bodem der zee bedekken."

"Maar zoals de zee vol water is, zo zal de aarde vol kennis van de grootheid van de HEER zijn."

"Maar er zal een tijd komen waarop de aarde helemaal vol zal zijn met de kennis van de heerlijkheid van de HERE, net zoals de zee boordevol water is."

 

Overdenking van vandaag:

Wat een glorieuze dag wanneer deze belofte volledig gerealiseerd wordt! Laten we er alles aan doen en onszelf beloven deze taak uit te voeren: onze roemrijke God bekend maken bij elke natie, stam, taal en volk.

 

Gebed:

Almachtige God, leid me alstublieft naar iemand die moet weten van uw heil. Zegen alstublieft uw dienaren over de hele wereld wanneer ze uw boodschap met anderen delen. Geef hen alstublieft succes en bespoedig de komst van de dag waarop deze glorieuze belofte volledig gerealiseerd wordt. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

13 februari 2024 JoŽl 2:13
12 februari 2024 Jeremia 2:12-13
11 februari 2024 Spreuken 2:11
10 februari 2024 EfeziŽrs 2:10
9 februari 2024 Habakuk 2:9
8 februari 2024 EfeziŽrs 2:8-9
7 februari 2024 Genesis 2:7
 

Home