Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Woensdag 2 april 2025

 

1 Korinthiërs 1:30

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Maar uit Hem zijt gij in Christus Jezus, Die ons geworden is wijsheid van God, en rechtvaardigheid, en heiligmaking, en verlossing;" (1Co 1:30 STV)

"Want dankzij God bent u één met Christus Jezus, dankzij God is hij onze wijsheid geworden; hij rechtvaardigt, heiligt en bevrijdt ons."

"Maar uit Hem is het, dat gij in Christus Jezus zijt, die ons van God is geworden: wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing,"

"Door hem bent u één met Christus Jezus, die dankzij God onze wijsheid is geworden. Door Christus worden wij rechtvaardig en heilig en door hem worden wij verlost,"

"Dank zij God hebt u nu uw leven in Christus Jezus. Hij geeft u wijsheid en door Hem staat u rechtvaardig tegenover God. Hij heeft u apart gezet en bevrijd. Alles dank zij Hem."

 

Overdenking van vandaag:

Gods genade heeft ons in een reddende relatie gebracht met Jezus als onze Heer en Heiland. Als gelovigen erkennen wij dat Jezus' offer aan het kruis veel meer was dan een verschrikkelijke misstap van justitie en de moord op een goede en fatsoenlijke man.  

Jezus is Gods wijsheid, een wijsheid om ons te overtuigen van zijn liefde. Jezus is onze gerechtigheid; door onze zonden op zich te nemen maakte hij ons rechtvaardig. Jezus is onze doorgaande heiligheid. Zijn bloed reinigt ons aan het begin en blijft dit heden doen. Jezus is onze heiligheid; zijn dood betekent onze gerechtigheid. Jezus is onze losprijs, verlost ons van zonde en dood. Jezus is ons alles!

 

Gebed:

Almachtige en Abba God, ik dank u voor uw heiligheid en gerechtigheid. Dank u voor uw genadevolle vergeving. Vorm in mij een hart zoals het hart van uw Zoon. Maak van mij een meer bruikbaar middel voor het werk van uw koninkrijk. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

1 april 2025 1 Korinthiërs 1:27
31 maart 2025 Efeziërs 3:20-21
30 maart 2025 Efeziërs 3:17-19
29 maart 2025 Efeziërs 3:16-17
28 maart 2025 Romeinen 8:26-27
27 maart 2025 Romeinen 8:18
26 maart 2025 Romeinen 8:16-17
 

Home