Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Zondag 30 maart 2025

 

Efeziėrs 3:17-19

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Opdat Christus door het geloof in uw harten wone, en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt; Opdat gij ten volle kondet begrijpen met al de heiligen, welke de breedte, en lengte, en diepte, en hoogte zij, En bekennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods." (Efe 3:17-19 STV)

"Dan kan uw hart door het geloof de blijvende woning zijn van Christus. Ook bid ik dat u geworteld en verankerd mag zijn in de liefde, en dat u met allen die hem toebehoren in staat zult zijn te bevatten hoe breed en hoe lang, hoe hoog en hoe diep de liefde van Christus is, en te begrijpen dat die liefde elke kennis te boven gaat. Moge u geheel vervuld worden van de volheid van God!"

"opdat Christus door het geloof in uw harten woning make. Geworteld en gegrond in de liefde, zult gij dan samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods."

"zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid."

"Ik bid dat Christus meer en meer in u mag wonen, naarmate u Hem meer gaat vertrouwen. Dat u geworteld zult zijn in Gods liefde en daarop uw leven zult bouwen. Dan zult u, samen met alle gelovigen, zien hoe breed, lang, hoog en diep de liefde van Christus is. U zult ervaren en begrijpen dat die liefde van Christus ons menselijk verstand te boven gaat. Uw hele wezen zal dan vol van God zijn."

 

Overdenking van vandaag:

Paulus wil dat we stevig met elkaar verbonden zijn in liefde. Meer dan dat we alle ondoorgrondelijke mysteries van het universum of de diepe leer van de Schrift kunnen begrijpen, stelt het kennen en delen van de liefde van Christus ons in staat om Gods volle zegen aan anderen te brengen. Hoewel kennis goed kan zijn, is liefde toch groter. Terwijl macht kan helpen, is liefde toch nuttiger. De ervaring kan ons veel dingen leren, liefde leert ons wat we weten te gebruiken om te zegenen. Laten we mensen zijn die hun leven leiden in de omgeving van liefde. (vgl. 1 Kor. 13)

 

Gebed:

Vader, stort uw liefde in mijn hart door de Heilige Geest en giet het door mij heen uit in het leven van degenen die om me zijn. Maak mij een instrument van uw genade, zodat uw liefde op duidelijke en ondubbelzinnige wijze zal worden gevoeld door degenen die invloed hebben op mijn leven. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

29 maart 2025 Efeziėrs 3:16-17
28 maart 2025 Romeinen 8:26-27
27 maart 2025 Romeinen 8:18
26 maart 2025 Romeinen 8:16-17
25 maart 2025 Psalm 37:16-17
24 maart 2025 Spreuken 10:7
23 maart 2025 Romeinen 11:33-36
 

Home