Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Dinsdag 1 april 2025

 

1 Korinthiėrs 1:27

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Maar het dwaze der wereld heeft God uitverkoren, opdat Hij de wijzen beschamen zou; en het zwakke der wereld heeft God uitverkoren, opdat Hij het sterke zou beschamen;" (1Co 1:27 STV)

"Maar wat dwaas is in de ogen van de wereld, heeft God uitgekozen om de wijzen te beschamen. En wat zwak is in de ogen van de wereld heeft hij uitgekozen om wat sterk is beschaamd te maken."

"Integendeel, wat voor de wereld dwaas is, heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen, en wat voor de wereld zwak is, heeft God uitverkoren om wat sterk is te beschamen;"

"Maar wat in de ogen van de wereld dwaas is, heeft God uitgekozen om de wijzen te beschamen; wat in de ogen van de wereld zwak is, heeft God uitgekozen om de sterken te beschamen;"

"Nee, God heeft juist wat voor de wereld dwaas is, uitgekozen om hen die zichzelf zo wijs vinden, terecht te wijzen. Hij heeft de zwakken van de wereld uitgekozen om de sterken te beschamen."

 

Overdenking van vandaag:

Het kruis is zo'n heftig symbool in zijn meest elementaire en ruwe vorm. Om mens van vlees te worden en onder ons te leven, wat God deed, is ongelofelijk genoeg. Om te worden onderworpen aan de grillen en rillingen van mortaliteit en menselijke behoeften, wat God deed, is ondenkbaar. Om de onwaardigheid en onmenselijkheid van het kruis te verduren, wat God deed, is absurd.  

Maar dat is het evangelie. Wat dom, zwak en verwerpelijk lijkt te zijn heeft de bevoegdheid om ons her-vormen en ons te inspireren tot ongeėvenaard geloof. Als we het kruis en de opstanding van Jezus bekijken, komen we bij het onmogelijke dat werd bereikt door Gods genade voor ons en in ons. Alleen God zou ons genade brengen op een dergelijke manier.

 

Gebed:

Heilig en genadig Vader, ik weet dat het kruis voor sommige mensen raar kan zijn. Ik weet dat veel mensen die het kruis als een symbool dragen het niet eren. Maar Vader, ik moet bekennen dat de bereidheid van Jezus om voor mij naar het kruis te gaan een krachtige overtuiging en een verbazingwekkende zekerheid is. Dank u voor dit geschenk van liefde en offer van genade. In Jezus' naam. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

31 maart 2025 Efeziėrs 3:20-21
30 maart 2025 Efeziėrs 3:17-19
29 maart 2025 Efeziėrs 3:16-17
28 maart 2025 Romeinen 8:26-27
27 maart 2025 Romeinen 8:18
26 maart 2025 Romeinen 8:16-17
25 maart 2025 Psalm 37:16-17
 

Home