Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Maandag 31 maart 2025

 

Efeziėrs 3:20-21

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Hem nu, Die machtig is meer dan overvloediglijk te doen, boven al wat wij bidden of denken, naar de kracht, die in ons werkt, Hem, [zeg] [ik], zij de heerlijkheid in de Gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot alle eeuwigheid. Amen." (Efe 3:20-21 STV)

"Aan hem die blijkens de kracht die in ons werkt, in staat is oneindig veel meer te doen dan alles wat wij kunnen vragen of bedenken: aan hem komt de eer toe in de kerk en in Christus Jezus, voor altijd en eeuwig, in alle generaties! Amen."

"Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen, Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid! Amen."

"Aan hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, aan hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen."

"God kan oneindig veel meer doen dan wij ooit kunnen bidden of beseffen. Dat blijkt uit de kracht die in ons werkt. Hem komt voor altijd en eeuwig alle eer toe in de Gemeente door Jezus Christus. Amen!"

 

Overdenking van vandaag:

Wat is jouw grootste droom? God verlangt ernaar om meer te doen dan dat door jou! De echte vraag is of je het wel of niet zal geloven, het ontvangen, het delen en dan hem de glorie ervoor geeft!

 

Gebed:

God, u bent glorieus, genereus en vriendelijk. U hebt me lichamelijk en geestelijk gezegend met zoveel prachtige aanrakingen van uw genade. Ik prijs u voor uw trouw. Ik dank u voor uw genade. Ik verheerlijk uw naam boven alle andere namen en houd hem als een persoonlijke schat. Word alstublieft verheerlijkt door mij - mijn woorden, mijn handelingen, mijn invloed, mijn leven. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

30 maart 2025 Efeziėrs 3:17-19
29 maart 2025 Efeziėrs 3:16-17
28 maart 2025 Romeinen 8:26-27
27 maart 2025 Romeinen 8:18
26 maart 2025 Romeinen 8:16-17
25 maart 2025 Psalm 37:16-17
24 maart 2025 Spreuken 10:7
 

Home