Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Zaterdag 29 maart 2025

 

Efeziërs 3:16-17

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Opdat Hij u geve, naar den rijkdom Zijner heerlijkheid, met kracht versterkt te worden door Zijn Geest in den inwendigen mens; Opdat Christus door het geloof in uw harten wone, en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt;" (Efe 3:16-17 STV)

"Ik vraag God dat hij u door de Geest uit de rijkdom van zijn glorie de kracht geeft om innerlijk sterk te zijn. Dan kan uw hart door het geloof de blijvende woning zijn van Christus. Ook bid ik dat u geworteld en verankerd mag zijn in de liefde, en"

"opdat Hij u geve, naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn Geest in de inwendige mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woning make. Geworteld en gegrond in de liefde,"

"Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde."

"Ik vraag Hem u vanuit Zijn heerlijke rijkdom de innerlijke kracht van de Heilige Geest te geven. Ik bid dat Christus meer en meer in u mag wonen, naarmate u Hem meer gaat vertrouwen. Dat u geworteld zult zijn in Gods liefde en daarop uw leven zult bouwen."

 

Overdenking van vandaag:

Wat is het belangrijkste wat we kunnen doen om hen te zegenen die we in Christus Jezus liefhebben? Wat is het meest nuttige wat we kunnen doen wanneer een broer of zuster in Christus, of zelfs een hele gemeente van Gods volk geconfronteerd wordt met een grote uitdaging van de Satan? Wat is één van de grootste giften die we kunnen geven aan onze kinderen of onze ouders als zij willen leven voor Jezus vandaag de dag?  

De apostel Paulus toonde het ons. We kunnen God vragen om zijn volk kracht te geven door de aanwezigheid en de kracht van de Heilige Geest in hun binnenste wezen. Dan kunnen we ze laten weten dat wij dit voor hen gebeden hebben en dat we zullen blijven bidden totdat hun storm voorbij is.

 

Gebed:

Genadig God en almachtige Vader, zegen alstublieft ... (noem een aantal mensen specifiek bij naam wanneer je bidt) met uw kracht en aanwezigheid door de Heilige Geest. Ik zal blijven doen wat ik kan om hen aan te moedigen en te versterken, maar ik geloof dat ze de kracht van uw Geest veel meer nodig hebben dan wat ik voor hen zou kunnen doen. Dank u voor de verhoring van mijn gebed in Jezus' naam. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

28 maart 2025 Romeinen 8:26-27
27 maart 2025 Romeinen 8:18
26 maart 2025 Romeinen 8:16-17
25 maart 2025 Psalm 37:16-17
24 maart 2025 Spreuken 10:7
23 maart 2025 Romeinen 11:33-36
22 maart 2025 Psalm 37:6-7
 

Home