Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Vrijdag 28 maart 2025

 

Romeinen 8:26-27

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp; want wij weten niet, wat wij bidden zullen, gelijk het behoort, maar de Geest Zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En Die de harten doorzoekt, weet, welke de mening des Geestes zij, dewijl Hij naar God voor de heiligen bidt." (Ro 8:26-27 STV)

"En daarbij komt ook de Geest onze zwakheid te hulp. Want wij weten niet wat en hoe we moeten bidden, maar de Geest zelf pleit voor ons bij God met verzuchtingen waarvoor geen woorden te vinden zijn. En God, die ons hart doorgrondt, weet wat de Geest zeggen wil. Want de Geest pleit bij God voor de gelovigen in overeenstemming met Gods wil."

"En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En Hij, die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des Geestes, dat Hij namelijk naar de wil van God voor heiligen pleit."

"De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten. God, die ons doorgrondt, weet wat de Geest wil zeggen. Hij weet dat de Geest volgens zijn wil pleit voor allen die hem toebehoren."

"De Heilige Geest helpt ons hierbij, want wij zijn zo zwak. Wij weten niet eens hoe wij moeten bidden. Daarom behartigt de Heilige Geest onze belangen. Zo intens dat daarvoor geen woorden zijn. En God, Die het diepste wezen van alle mensen onderzoekt, begrijpt wat de Geest bedoelt. Wat Hij voor de gelovigen vraagt, is in overeenstemming met Gods wil."

 

Overdenking van vandaag:

De meesten van ons zullen worden geconfronteerd met zeer moeilijke omstandigheden in ons leven. Wanneer we bidden, zullen we waarschijnlijk het gevoel hebben dat onze gebeden van het plafond terugkaatsen. Onze woorden lijken leeg en nutteloos. Het lijkt alsof we niet kunnen verwoorden wat er in ons hart speelt. We hebben het gevoel dat onze woorden inefficiŽnt en ontoereikend zijn.  

Maar wat doen we? Wij vertrouwen op deze belofte. We gaan naar God in gebed! Zelfs wanneer we geen woorden hebben om te zeggen, geven wij ons hart aan hem, erop vertrouwend dat de Heilige Geest deze gedachten, emoties en niet uitgesproken frustraties neemt en aan God geeft. De Geest maakt onze harten bekend bij God en bemiddelt voor ons volgens Gods wil. Zelfs wanneer we geen woorden hebben, maakt de Geest onze behoeften bekend. Wat een enorm geruststellende genade!

 

Gebed:

Abba Vader, het is zo geruststellend te weten dat mijn woorden, gedachten en emoties allemaal gegeven worden aan u door uw Heilige Geest. Vader, ik voel me onbekwaam u te benaderen en ik weet dat ik zonder de tussenkomst van uw Zoon en de Heilige Geest het niet waard zou zijn om het te doen. Dank u dat u mij de verzekering geeft dat u mij altijd hoort, zelfs wanneer ik geen woorden kan vinden om te spreken. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

27 maart 2025 Romeinen 8:18
26 maart 2025 Romeinen 8:16-17
25 maart 2025 Psalm 37:16-17
24 maart 2025 Spreuken 10:7
23 maart 2025 Romeinen 11:33-36
22 maart 2025 Psalm 37:6-7
21 maart 2025 Romeinen 8:15
 

Home