Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Woensdag 26 maart 2025

 

Romeinen 8:16-17

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Dezelve Geest getuigt met onzen geest, dat wij kinderen Gods zijn. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God, en medeerfgenamen van Christus; zo wij anders met [Hem] lijden, opdat wij ook met [Hem] verheerlijkt worden." (Ro 8:16-17 STV)

"Geest van God zelf valt onze geest bij en getuigt dat wij kinderen van God zijn. Zijn we kinderen, dan zijn we ook erfgenamen; erfgenamen van God namelijk, samen met Christus. Want als we delen in het lijden van Christus, zullen we ook delen in zijn glorie."

"Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn. Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God, en medeerfgenamen van Christus; immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking."

"De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. En nu we zijn kinderen zijn, zijn we ook zijn erfgenamen, erfgenamen van God. Samen met Christus zijn wij erfgenamen: wij moeten delen in zijn lijden om met hem te kunnen delen in Gods luister."

"Want in ons diepste wezen overtuigt Gods Geest ons ervan dat wij kinderen van God zijn. En als wij Gods kinderen zijn, krijgen wij ook wat ons, als Zijn kinderen, toekomt. Wat God aan Zijn Zoon Jezus Christus geeft, zal Hij ons ook geven. Als wij hetzelfde lijden doormaken als Hij, zullen wij ook dezelfde heerlijkheid krijgen als Hij."

 

Overdenking van vandaag:

Jouw Broeder stierf en liet jou de familie-erfenis na! Dat is de boodschap hier.
Omdat wij Gods Geest hebben zijn wij
Gods kinderen. Als wij Gods kinderen zijn, dan zijn wij erfgenamen van datgene wat God ons aanbiedt. Wij zijn mede-erfgenamen met Christus, die door zijn dood het mogelijk maakte om in Gods gezin opgenomen te worden. Als wij dus door moeilijke of pijnlijke tijden gaan, moeten we de moed niet opgeven. Wij weten dat er een tijd zal komen dat wij alle zegeningen van de hemel zullen erven!

 

Gebed:

Vader, dank u voor uw genade. Ik heb uw genade steeds meer en meer nodig. Help mij alstublieft mijn beproevingen en verleidingen te weerstaan met kracht en trouw. Geef mij alstublieft moed om door moeilijke tijden te gaan omdat ik weet dat ik uiteindelijk de hemel met u zal delen. Dank u voor uw Geest, mijn zekerheid dat ik uw kind ben en dat ik mag delen in al uw zegeningen. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

25 maart 2025 Psalm 37:16-17
24 maart 2025 Spreuken 10:7
23 maart 2025 Romeinen 11:33-36
22 maart 2025 Psalm 37:6-7
21 maart 2025 Romeinen 8:15
20 maart 2025 Jesaja 41:4
19 maart 2025 Spreuken 10:21
 

Home