Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Zondag 23 maart 2025

 

Romeinen 11:33-36

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods, hoe ondoorzoekelijk zijn Zijn oordelen, en onnaspeurlijk Zijn wegen! Want wie heeft den zin des Heeren gekend? Of wie is Zijn raadsman geweest? Of wie heeft Hem eerst gegeven, en het zal hem wedervergolden worden? Want uit Hem, en door Hem, en tot Hem zijn alle dingen. Hem [zij] de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen." (Ro 11:33-36 STV)

"Hoe onpeilbaar is toch Gods rijkdom, wijsheid en kennis! Hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beslissingen, hoe onnaspeurlijk zijn wegen! Want: Wie kent de gedachten van de Heer? Wie kan hem raad geven? Of wie kan vergoeding vragen voor wat hij God heeft gegeven? Want alles komt van God en alles bestaat door hem en voor hem. Aan hem de eer in eeuwigheid! Amen."

"O diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beschikkingen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen! Want: wie heeft de zin des Heren gekend? Of wie is Hem tot raadsman geweest? Of wie heeft Hem eerst iets gegeven, waarvoor hij vergoeding ontvangen moet? Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen: Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid! Amen."

"Hoe onuitputtelijk zijn Gods rijkdom, wijsheid en kennis, hoe ondoorgrondelijk zijn oordelen en hoe onbegrijpelijk zijn wegen. 'Wie kent de gedachten van de Heer, wie was ooit zijn raadsman? Wie heeft hem iets gegeven dat door hem moest worden terugbetaald?' Alles is uit hem ontstaan, alles is door hem geschapen, alles heeft in hem zijn doel. Hem komt de eer toe tot in eeuwigheid. Amen."

"Wat is God groot! Zijn rijkdom, wijsheid en kennis zijn onmeetbaar. Geen mens weet hoe Hij Zijn beslissingen neemt. Het is onmogelijk Zijn wegen na te gaan. Wie kan vertellen wat er in de gedachten van de Here omgaat? Wie zou Hem ooit raad kunnen geven? Wie heeft Hem ooit iets gegeven waarvoor Hij iets terug moet geven? Want alles komt van God, alles bestaat door God en alles eindigt in God. Voor Hem is alle eer, voor altijd en eeuwig. Amen."

 

Overdenking van vandaag:

Sommige dingen in de geschriften hebben geen commentaar, toelichting of uitwerking nodig, ze moeten alleen maar gesproken en geloofd worden. Ik moedig je aan deze korte passage van lof te onthouden en het dicht bij je hart te houden en laat het van je lippen komen tijdens al je tijden van moeilijkheden evenals tijden van overvloed en zegen.

 

Gebed:

"De diepte van de rijkdom van de wijsheid en kennis van God! Voor hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen. De glorie is voor hem voor eeuwig! Amen."

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

22 maart 2025 Psalm 37:6-7
21 maart 2025 Romeinen 8:15
20 maart 2025 Jesaja 41:4
19 maart 2025 Spreuken 10:21
18 maart 2025 Psalm 37:5-6
17 maart 2025 Romeinen 8:14
16 maart 2025 Galaten 3:26-27
 

Home