Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Maandag 12 februari 2024

 

Jeremia 2:12-13

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Ontzet u hierover, gij hemelen, en zijt verschrikt, wordt zeer woest, spreekt de HEERE. Want Mijn volk heeft twee boosheden gedaan; Mij, den Springader des levenden waters, hebben zij verlaten, om zichzelven bakken uit te houwen, gebroken bakken, die geen water houden." (Jer 2:12-13 STV)

"Laat de hemel sidderen en beven; het is huiveringwekkend! Want mijn volk is dubbel schuldig: ze hebben mij verlaten, mij, de bron met stromend water, en ze zijn regenbakken gaan uithouwen! Het zijn bakken vol barsten, waar elk water uit wegstroomt."

"Ontzet u daarover, o hemelen, huivert en weest ten diepste ontroerd, luidt het woord des HEREN, want mijn volk heeft twee boze daden bedreven: Mij, de bron van levend water, hebben zij verlaten, om zichzelf bakken uit te houwen, gebroken bakken, die geen water houden."

"Hemel, wees ontzet! Huiver, sidder en beef! –spreekt de HEER. Twee wandaden heeft mijn volk begaan: het heeft mij verlaten, de bron van levend water, en het heeft waterkelders uitgehouwen, kelders vol scheuren, waarin het water niet blijft staan."

"De hemel is geschokt door zo'n daad en huivert van afschuw. Want mijn volk heeft zich schuldig gemaakt aan twee zonden: het heeft Mij, de bron van levend water, verlaten en maakte voor zichzelf gebroken bakken, die geen druppel water kunnen vasthouden!"

 

Overdenking van vandaag:

Waar ga je naar toe om de dorst van je ziel te lessen? Ik ben ervan overtuigd dat veel verslavende gewoonten en zonden het resultaat zijn van het volgen van dingen om deze dorst in onze ziel te stillen. We stillen de dorst met diverse andere middelen maar niet het zoeken van God. Hij is de enige bron van ware en duurzame verfrissing, tevredenheid en voldoening. Laten we God volgen, wetende dat alleen hij voldoening kan geven aan de wens van onze ziel.

 

Gebed:

Dank u, God, dat u zorgt dat mijn ziel verlangt met bovenmenselijke dorst. Dank u voor het geven van uw Levend Water door de Heilige Geest om dit verlangen diep in mijn ziel te stillen. Help me de misleidingen te zien van elke valse bron van tevredenheid zodat ik kan zien dat mijn dorst passende en volledige voldoening vindt in u. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

11 februari 2024 Spreuken 2:11
10 februari 2024 Efeziėrs 2:10
9 februari 2024 Habakuk 2:9
8 februari 2024 Efeziėrs 2:8-9
7 februari 2024 Genesis 2:7
6 februari 2024 Kolossensen 2:6-7
5 februari 2024 Filippensen 2:5-6
 

Home