Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Zondag 9 maart 2025

 

Romeinen 8:3-4

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Want hetgeen der wet onmogelijk was, dewijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God, Zijn Zoon zendende in gelijkheid des zondigen vleses, en [dat] voor de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees. Opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest." (Ro 8:3-4 STV)

"Wat de wet van Mozes niet kon, omdat ze machteloos was door ons zondige bestaan, dat deed God. Hij heeft zijn Zoon in datzelfde zondige bestaan gestuurd als een offer voor de zonde, en daarmee de zonde juist binnen dit bestaan zelf veroordeeld. Zo kunnen wij nu volbrengen wat de wet van ons eist: want we leiden geen leven meer zonder God, maar we leven volgens de Geest van God."

"Want wat de wet niet vermocht, omdat zij zwak was door het vlees; God heeft, door zijn eigen Zoon te zenden in een vlees, aan dat der zonde gelijk, en wel om de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees, opdat de eis der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, doch naar de Geest."

"Waartoe de wet niet in staat was, machteloos als hij was door de menselijke natuur, dat heeft God tot stand gebracht. Vanwege de zonde heeft hij zijn eigen Zoon als mens in dit zondige bestaan gestuurd; zo heeft hij in dit bestaan met de zonde afgerekend, opdat in ons wordt volbracht wat de wet van ons eist. Ons leven wordt immers niet langer beheerst door onze eigen natuur, maar door de Geest."

"Het was voor de wet niet mogelijk te bevrijden, omdat zij stukliep op de zwakheid van de menselijke natuur. Daarom heeft God Zijn eigen Zoon gestuurd, Die net als de zondige mensen, een menselijk lichaam had. Om ons te bevrijden van de zonde heeft Hij het oordeel van God op Zich genomen. Nu wordt aan de eis van de wet voldaan, want wij doen niet meer onze eigen zin, maar laten ons leiden door de Heilige Geest."

 

Overdenking van vandaag:

Wanneer de Geest in ons woont, hebben wij geen behoefte aan een wet om ons te leiden. De Geest vormt het karakter dat God verlangt en dat is beter dan wat iedere wet zou vereisen (vgl. Gal. 5:22-23). Terwijl de wet ons Gods wil kan leren en ons kan vertellen wat zondig is, kan de wet ons zondigen niet herstellen, noch ons de kracht geven om te leven volgens Gods wil.  

De Heilige Geest, aan de andere kant, kan reinigen, veranderen, kracht geven en ons inspireren om te zijn wat God ons vraagt te zijn op manieren wat geen wet kan doen. Laten we God danken voor zijn geweldige en schitterende aanwezigheid in ons door zijn Geest!

 

Gebed:

CreŽer in mij een zuiver hart, God, en vernieuw mij door uw Geest in mij te laten wonen. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

8 maart 2025 Johannes 14:23
7 maart 2025 Handelingen 5:32
6 maart 2025 Psalm 119:1
5 maart 2025 Romeinen 8:1-2
4 maart 2025 Handelingen 2:38
3 maart 2025 Psalm 37:3
2 maart 2025 Psalm 37:1-2
 

Home